2020. március 16., hétfő

KÖZLEMÉNY KORONAVÍRUS ÜGYBEN

Kamut Község Polgármesterének Közleménye:

       Tárgy: Soron kívüli intézkedés!


Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői!


A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 41/2020. (III.11.) kormány- rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 9.  §-a értelmében a polgármester a meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja.

Kamut Község Polgármestereként a korona vírus -fertőzés megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el:

1.Az önkormányzati hivatalban 2020. március 16. napján elrendelem, hogy a dolgozók lehetőleg tartózkodjanak a külföldre történő utazástól, amennyiben pedig erre mégis sor kerül, úgy a hazaérkezéstől számított 14 napig szabadságon kell lenni az érintett dolgozónak;
2. az 1. pont szerinti intézkedés megtételét kértem valamennyi önkormányzati tulajdonú intézmény vezetőjétől;
3. az önkormányzati hivatalban, annak közlekedőjében a megfelelő kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítottuk, a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát növeltük, egyúttal kértem az intézményvezetőket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az intézmény dolgozói, valamint az ügyfelek részére a megfelelő kézfertőtlenítési, higiéniai feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek. A beszerzéshez szükséges költségvetési fedezetet az önkormányzat haladéktalanul biztosítja;
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő, a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott óvoda és iskola, a szociális és egészségügyi intézmények számára az önkormányzat a költségvetésében a koronavírus megelőzésére biztosítja a fertőtlenítőszerek beszerzéséhez szükséges költségvetési forrást;
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 16-tól védelmi intézkedésként Az Idősek Klubjában Kamut, Petőfi utca 47.  szám alatt a gondozottak részéről - visszavonásig - intézménylátogatási tilalmat rendelek el. Igény esetén az étkeztetés biztosítását házhozszállítással az intézmény biztosítja.  

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott 5673 Kamut, Petőfi utca 6. szám alatt lévő Savio Szent Domonkos Katolikus Óvodában 2020. március 16.  napjától kérem, hogy a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kizárólag azok a gyermekek vegyenek részt óvodai nevelésben, akiknek elhelyezéséről a szülők egyáltalán nem tudnak gondoskodni.
Kérem a gyermekek elhelyezését ne bízzák a nagyszülőkre, hiszen Ők a legveszélyeztetettebb korosztály! 

Kérem, gyanú esetén NE MENJEN A RENDELŐBE. Maradjon otthon és telefonon keresse a háziorvosát (Kamut +36 66 428-303), vagy hívja az alábbi zöld számot: 0680/277-455; 0680/277-456.

K a m u t, 2020. március 15.


                                                                        Balog Imréné sk.