2020. március 17., kedd

KÖZLEMÉNY II. RÉSZ

KAMUT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ÚJABB KÖZLEMÉNYE:

                                        Tárgy: Soron kívüli intézkedés!   
                        
KÖZLEMÉNY

Kamut Község Polgármestereként a korona vírus -fertőzés megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el:
A kormány a 46/2020. (III.16.) rendelete alapján az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről;   
1.       A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni.
2.       A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
3.       A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
4.       A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.
5.       A rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
6.       Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a mozinak, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteménynek, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.
7.       Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

8.       Szabálysértést követ el, aki a vendéglátó üzletben, üzletben, rendszeres zenés, táncos rendezvényen, a rendezvény helyszínén, valamint az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

9.       Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10.   Rendkívüli korlátozó intézkedések;
·         Az ország határait lezárják, a jövőben csak magyar állampolgár léphet be.
·         Nem tilthatjuk meg, hogy a 70 évnél idősebbek elhagyják a lakásukat, de kérjük, hogy ne tegyék ezt.
·         Az önkormányzatokat kötelezik, hogy az otthonaikban maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk.
Továbbá közlöm, hogy a község önkormányzata és a lakosság védelme érdekében több intézkedés vált szükségessé;
Az önkormányzati dolgozókat, akik otthonról is tudják végezni munkájukat – visszavonásig – távmunkába küldtem.
Az óvodában csak azoknak a családoknak biztosítják a gyerekfelügyeletet, akik másképpen nem tudják megoldani. Egy csoportban 4-5 főnél több gyermek nem lehet.
A kulturálisintézmények működését – visszavonásig -szüneteltetjük.
Kamut Község Önkormányzati Hivatalánál az ügyfélfogadás korlátozottan működik, halaszthatatlan esetben online vagy telefonon lehet elérni a munkatársakat. Elérhetőség: +36 66 428 308; email: jegyzo@kamut.hu; polgarmester@kamut.hu.
A Járási Hivatal ügysegédje tekintetében 2020. március 17. napjától az ügyfélfogadás szünetel! Elérhetőség: Mezőberény Kormányablak látja el a feladatokat. Hívószám:  1818.


Az egészségügyi intézményekben (orvosi, védőnői rendelő) csak és kizárólag előzetes telefonos (orvos: +36 66 428 303),( védőnő: +36 66 428-111) egyeztetés után lehet egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. A védőnő részére a családok látogatását megtiltom.
Mindenkit arra kérek, hogy munkaidején túl maradjon otthon és kiemelten kezeljék a higiéniai követelmények betartását. A szülőket kérem, hogy ne látogassák a játszótereket és kerüljék a csoportos érintkezéseket, a gyermekek óvintézkedés céljából maradnak távol az iskolától, ezért megtiltom az utcán a csoportos társulásokat, érintkezéseket!!!
A szerdai piac megtartását – visszavonásig - szüneteltetjük.
Kiemelten kérem, azokat, a gépkocsivezetőket, személyeket, akik a napokban tértek/térnek haza Tirolból, Olaszországból és más veszélyeztetett környékről, hogy fegyelmezetten tartsák be a szükséges kéthetes, otthoni, önkéntes karantént. 
Felszólítok mindenkit, hogy vegyék komolyan a kormány és az önkormányzat intézkedéseit és támogassák az idősebbeket.

K a m u t, 2020. március 17.


                                                                                          Balog Imréné sk.
                                                                             polgármester