2019. december 2., hétfő

Kamuti háziorvosi rendelő 2019. decemberi ünnepi nyitvatartása

Kamut községben a háziorvosi rendelő 2019. decemberi ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Ünnepi nyitvatartás 2019. december hónapban:

2019.12.07.     Szombat:  08 - 10 óráig
2019.12.14.     Szombat:  08 - 10 óráig
2019.12.31.          Kedd:  08 - 10 óráig

A háziorvosi rendelés időpontja munkanapokon:
 Hétfőtől-Péntekig 08,00 - 12,00 óráig tart.

Háziorvosi rendelő címe: 5673 Kamut Petőfi S. u. 31.,
Telefon: +36 66 428 303
Háziorvos: Dr. Csikós Katalin

Orvosi Ügyelet elérhetősége Kamuton este, hétvégén, ünnep napokon sürgős esetben:
Mezőberény Orvosi Ügyelet:
+36 66/998-612

Kamut, 2019. december 2.


Kamut Község Önkormányzata


2019. szeptember 9., hétfő

Helyi Önkormányzati Választás 2019.

Helyi Önkormányzati választásra bejelentkezett és jelöltként induló személyek:


TÁJÉKOZTATÁS
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019.10.13. KAMUT

A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT, ILL. POLGÁRMESTER JELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT SZEMÉLYEK

 POLGÁRMESTER JELÖLT:
NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
BALOG IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT

ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
NAGY FERENC IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
TARKOVÁCS ISTVÁN
FÜGGETLEN
KAMUT
KNAPP VINCÉNÉ POGONYI ANITA ÉVA
FÜGGETLEN
KAMUT
BAZIN ZSÓFIA
FÜGGETLEN
KAMUT
ZSIBRITA JULIANNA
FÜGGETLEN
KAMUT
GELLÉN ISTVÁNNÉ
FÜGGETLEN
Kamut
TAMÁS BÉLÁNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
KERTÉSZ SÁNDOR
FÜGGETLEN
KAMUT
SZŰCS MÁTYÁS
FÜGGETLEN
KAMUT
SZLANCSIK ÁRPÁD PÁL
FÜGGETLEN
KAMUT

KAMUT, 2019. SZEPTEMBER 18.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
KAMUT


További információ a www.valasztas.hu honlapon elérhető


********************************


TÁJÉKOZTATÁS

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019.10.13. KAMUT


A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

MUCSI JÁNOSNÉ ELNÖK
VALYUCHNÉ SZTANEK EDIT ELNÖKHELYETTES
PÜSKI GÁBORNÉ BIZOTTSÁGI TAG


A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE:

5673 KAMUT PETŐFI U. 106., TEL: 66/428-308, 428-118

  


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2019. június 13., csütörtök

Önkormányzati TOP forrásból megvalósuló Energetikai Fejlesztések Kamuton


Kamut TOP fejlesztésről tájékoztató 
Községháza
Kamut Község Önkormányzata 
A kamuti községháza energetikai fejlesztése  TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 c. projektről tájékoztatás:      --------    ***********   --------- 


     Kamut TOP fejlesztésről tájékoztató 
Általános Iskola
Kamut Község Önkormányzata 
Kamuti általános iskola energetikai fejlesztése  TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 c. projektről tájékoztatás

                  Sajtóközlemény

Energetikai fejlesztés valósult meg a kamuti Általános Iskolában

Kamut Község Önkormányzata 2017 decemberében a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 79.358 808 Ft. A Támogatási szerződés és annak módosítása alapján megvalósult fejlesztés teljes összege: 88.516.460.-Ft

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A fejlesztés eredményeként a kamuti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése valósult meg a következő paraméterekkel:
-       Homlokzati falszigetelés 639 m2
-       Födémszigetelés 511 m2
-       Nyílászárócsere 335,9 m2
-       Kondenzációs kazán elhelyezése
-       Hőleadók korszerűsítése
-       50 db napelem telepítése (12,5 kW).
-       Projektarányos akadálymentesítés

A megvalósítás helyszíne: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 49.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01. – 2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.2019. február 18., hétfő

Kamuti Helyi Választási Iroda Közleménye

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata 
Kamut településen 2019. évben megválasztható 
önkormányzati képviselő-testület létszámáról


 
KAMUT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám: 478-1/2019.
Tárgy: 2019. évi helyi önkormányzati választáson a képviselő-testület számának a megállapítása.
Mell.:

Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu


Kamuti Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (II.14.) számú határozata

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Kamut település Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson
Kamut község képviselő-testületének számát 6 főben állapítom meg.
Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2019. február 17. 16.00 óra) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Kamut település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontján alapul.
A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.
Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem. (www.kamut.hu honlap, hirdetőtábla stb.)

Kamut, 2019. február 14.


Hegedűs László
HVI vezető