2018. november 12., hétfő

Álláspályázatok a közös önkormányzati hivatalban 2018. november.


Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal

                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi-számviteli feladatkör, 1. számú melléklet 19.pont II. besorolási osztály
Ellátandó feladatok:
Önkormányzat és intézménye részére könyvelési feladatok. Egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos kapcsolattartás. ASP gazdálkodási modulban történő könyvelés, feladatellátás. NAV bevallások (ÁFA), KIRA munkaügyi rendszer kezelése, KSH feladatok, Önkormányzati költségvetési rendeletek és beszámolók előkészítése. Pályázati elszámolási, könyvelési nyvt. feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok végrehajtása. Költségvetési analitikák, beszámolók készítése, főkönyvi könyvelés. Intézmények költségvetési rendeleteinek előkészítése, költségvetési adatszolgáltatások. ÁFA könyvelési, bevallási feladatok elkészítése, KSH adatszolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok, leltározási feladatok.ASP könyvelési rendszer használata. MÁK ebr42, ÖNGM, KIRA és e-adat rendszerek kezelése, használata. Önkormányzat banki ügyintézése. Pályázatok előkészítése, kezelése, könyvelése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
       Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
         Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy könyvelői szakképesítés,
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,
         ECDL
      Költségvetési intézménynél, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, könyvelési gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. mell. szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázat során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat összeférhetetlenségről
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs László nyújt, a +3666428308 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi utca 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/252-8/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
         Elektronikus úton Hegedűs László részére a jegyzo@kamut.hu E-mail címen keresztül
         Személyesen: Hegedűs László, Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 106
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a jegyző bírálja el. Ezt megelőzően a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen meghallgathatja. A meghallgatást követően dönt - a polgármester egyetértésével - az állás betöltése tekintetében az alkalmas pályázó személyéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Hirdetőtábla Kamut - 2018. november 5.
         Hirdetőtábla Bélmegyer - 2018. november 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A hivatalban a köztisztviselői jogviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat tekintetében az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A hivatal a köztisztviselők számára évente cafatéria juttatást biztosít.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kamut.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 ***************************

Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal
                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör, 29/2012.(III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 14. pont, I. besorolási osztály
Ellátandó feladatok:
Államigazgatási hatósági feladatok, önkormányzati hatósági és egyéb igazgatási feladatok ellátása, a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvek összeállítása és feltöltése. Kormányhivatali szervekkel kapcsolattartás. Önkormányzati Hivatali kirendeltség vezetése. Az önkormányzati intézményi feladatellátás segítése, támogatása (Konyha, Óvoda). Polgármester munkájának közvetlen támogatása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ében meghatározott igazgatási feladatok ellátása. Bélmegyer településen a hivatali kirendeltségen a hatósági és közigazgatási feladatok ellátása. A képviselő-testület és a bizottságok munkájának a közvetlen segítése, az ülések előkészítése. A jegyző általános helyettesítése a jegyző által meghatározott feladatkörök tekintetében.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
         Főiskola, továbbá a 29/2012.(III.7.) Korm rend. 1.mell, 14.pont, I.oszt. meghatározott iskolai végzettség,
         B kategóriás jogosítvány,
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Önkormányzati igazgatás, illetve hatósági területén szerzett tapasztalat, közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs László nyújt, a +3666428308 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi utca 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/252-6/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági igazgatási ügyintéző.
         Elektronikus úton Hegedűs László részére a jegyzo@kamut.hu E-mail címen keresztül
         Személyesen: Hegedűs László, Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 106. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző bírálja el. A pályázati döntést megelőzően az érintett polgármestereknek előzetes egyetértési joguk van. A kinevezés csak 3 hónap próbaidő kikötésével létesíthető.A pályázat kiírója az álláspályázat tekintetében az eredménytelenné, ill. érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Hirdetőtábla Kamut - 2018. október 18.
         Hirdetőtábla Bélmegyer - 2018. október 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kamut.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.