2018. augusztus 1., szerda

Közérdekű adatok Kamut I.

Kamut Község Önkormányzatának közérdekű adatai:


Közérdekű adatok közzététele
  2011. évi CXII. Törvény alapján

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok (elérhetőségi adatok):

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, adatai:
Név, cím: Kamut Község Önkormányzata,
Székhely: 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám,
Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118,
honlap: www.kamut.hu,
központi elektronikus levélcím: polgarmester@kamut.hu ,
Szervezet vezetője: Balog Imréné polgármester, Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118, elektronikus levélcíme: polgarmester@kamut.hu
Az ügyfélszolgálat elérhetősége, ügyfélfogadás rendje:
Önkormányzati Hivatalban 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, hétfő, kedd, szerda: 8-16-ig, csütörtök: nincs, péntek: 8-12-ig.
Az Önkormányzati Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző, jegyzo@kamut.hu, Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118,

Szervezeti struktúra:
A Képviselő-testület létszáma: 7 fő,
Az önkormányzat Polgármestere: Balog Imréné
Az önkormányzat alpolgármestere: Szlancsik János,
A Képviselő-testület tagjainak neve: Balog Imréné, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva, Benkő Zoltánné, Salamon Andrea, Kertész Sándor, Szlancsik Árpád Pál, Szlancsik János (2014-2019. között),
Az önkormányzat Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: Szlancsik Árpád Pál,
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Benkő Zoltánné.

A felügyelt költségvetési szervek:
Az önkormányzat közvetlen alárendeltségében működő szervek:
A költségvetési szerv neve és címe:
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118, Kirendeltsége: 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám, Tel.: 36-66-420-011.,
Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző,
Honlap: nincs

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek:
Gazdálkodó szervezetek: nincs
Közalapítványok: nincs
Lapok, újság, egyéb média: Önkormányzati Hírmondó, negyedévente megjelenő önkormányzati tulajdonú újság, Elérhetőség: Balog Imréné polgármester, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118,  polgarmester@kamut.hu,

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:
Közfeladatot ellátó szervezet törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve:
Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. sz., 06-66-520-500

A költségvetési szerv neve és címe:
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118, Kirendeltsége: 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám, Tel.: 36-66-420-011.,
Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző,
A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat alapján, külön SZMSZ alapján működik. Honlap: nincs (elérhető: www.kamut.hu)