2018. augusztus 1., szerda

Közérdekű adatok kamut III.

I.                   Gazdálkodási adatok:

3.1A működés törvényessége, ellenőrzések:

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. (dokumentumok a hivatalban megtalálhatóak, igényelhetőek)

3.2A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, ill. beszámolója:

Kamut Község Önkormányzatának aktuális éves önkormányzati összevont költségvetése 2018. évi: 
www.njt.hu oldalon elérhető
Kamut Község Önkormányzatának 2018. évi elfogadott költségvetése:
Kamut Község Önkormányzatának aktuális 2017. évi költségvetési beszámolója, (költségvetés végrehajtása): www.njt.hu oldalon elérhető
3.3A közfeladatot ellátó szerv működési adatai:

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztattak létszáma, személyi juttatások, vezetők illetménye, rendszeres juttatásai, (Egyéb juttatások fajtája, mértéke).
Éves költségvetési rendeletben rögzített adatoknak megfelelően kerül megállapításra.

A Kamut Község Önkormányzatánál, mint költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma, erre vonatkozó összesített ktgv. adatok:

Az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma: 37fő, ebből közfoglakoztatott: 30 fő, önkormányzati alkalmazott. 7 fő, éves foglalkoztatási kiadás összege: 56.300.000.-Ft,
2018. évi költségvetés szerint:
            Személyi juttatások: költségvetési rendelet szerinti előirányzata 56.300.000.-Ft
            Foglalkoztatottak létszáma:                                                     37 
-  Ebből vezető :                                                                         1 fő
- önkormányzati egyéb alkalmazott:                                                              6 fő
- közfoglalkoztatott:                                                                                     30 fő
Vezető(k) személyi juttatásának éves összege: 4.560.00.-Ft
Egyéb személyek juttatásai, képviselők tiszteletdíja összesen: 800.000.- Ft

A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma, erre vonatkozó összesített ktgv. adatok:

2018. évi költségvetés szerint:
            Személyi juttatások: költségvetési rendelet szerint előirányzata 28.924.000- Ft
            Foglalkoztatottak létszáma:                                                       8 
-  Ebből vezető tisztségviselő:                                                    1 fő
- köztisztviselő:                                                                          7 fő
Mindösszesen az önkormányzati szintű személyi juttatások kiadásai: 85.124.000.-Ft
Vezető személyi juttatásának éves összege: 3.900.00.-Ft

A Kamut Község Önkormányzatánál a képviselők juttatásai:

Önkormányzati képviselők juttatása: