2018. augusztus 1., szerda

Közérdekű adatok Kamut II.


Kamut Község Önkormányzata
Közérdekű adatok közzététele

  2011. évi CXII. Törvény alapjánII.                   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye 31 – 35. cikk, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, továbbá az Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos 14/2014.(XI.28.) ör.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Tanyagondnoki szolgálat működtetése, Mezőőri szolgálat működtetése Kamut község közigazgatási területén.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek:
Az önkormányzat a jogszabály alapján hatáskörébe utalt hatósági ügyeket a hatályos jogszabályok, valamint a SZMSZ-e alapján látja el. Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám: Hétfő, Kedd, Szerda: 8,00-16,00 h-ig, Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8,00-12,00-ig,
A Bélmegyeri kirendeltség ügyfélfogadása, 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám: Hétfő, Kedd, Szerda: 8,00-16,00 h-ig, Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8,00-12,00-ig,
Lehetőség van elektronikus hatósági ügyintézésre, (pl.: adóigazgatási ügyekben)

Közszolgáltatások:
A közszolgáltatást végző szervezet neve, címe, a közszolgáltatás tartalma, a szolgáltatás rendje, díja, egyéb alkalmazott kedvezmények:

Kamuton a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, címe: 5600 Békéscsaba külterület 0763/192.hrsz Tel: 06-66-333-479., www.dareh.hu,  Folyékony kommunális hulladékkezelő közszolgáltató: TELTISZ BT 5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 35. szám, Ivóvíz szolgáltató: ALFÖLDVÍZ Zrt. Békéscsaba Dobozi út 5. sz., www.alfoldviz.hu, Temetkezési szolgáltató: BÉKÉSI-TEM Kft., 5630 Békés Piac tér 1. fszt. 1. Tel.: +36-411-957.
Az állati eredetű hulladékok kezelését a Békés Város Önkormányzata fenntartásában lévő Békési Krisztina zugi (Békés külterület) állati hulladék lerakó telep (dögtelep) biztosítja egész évben, de csak önkormányzati szállítólevél kiállítása után. A beszállítás az érintett tulajdonos kötelessége, a lerakás díjmentes szállítólevél alapján.

A döntéshozatal, ülések:

A Kamuti Képviselő-testület üléseinek helye, ideje: (döntései, nyilvánossága, jegyzőkönyvek tartalma)
A Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete üléseit a kamuti községházán, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám alatt tartja, melynek időpontja – az SZMSZ alapján - a hónap utolsó szerdai napja, kezdete 17,00 óra. Az ülések nyilvánosak, zárt ülést csak a törvényi előírás alapján tart a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az üléseit féléves előre meghatározott munkaterv alapján tartja. A testületi döntések, előterjesztések, rendeletek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti a hivatalban, könyvtárban ill. a honlapon.
A Bizottsági ülések a testületi ülések előtt egy órával kerülnek megtartásra, 16,00h -tól, Az ülések általában nyilvánosak, kivétel a zárt ülések (szociális, ügyrendi bizottság).
A Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei elérhetőek a könyvtárban, hivatalban, honlapon. (www.kamut.hu)
KT ülésekkel kapcsolatos elérhetőség: polgarmester@kamut.hu, Tel.:  36-66-428-308, 36-66-428-118, Önkormányzati rendeletek elérhetősége: www.njt.hu,

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények a település honlapján és a helyi hivatalos hirdetőkben megtalálható folyamatosan.

A közfeladatot ellátó szervezet által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: A községi honlapon elérhető az információ (www.kamut.hu),

Közérdekű adatok igénylése: A közfeladatot ellátó szervezetnél (önkormányzatnál) a közérdekű adatok igénylésére van lehetőség belső szabályzat alapján, részletes előzetes információ kérhető: jegyzo@kamut.hu,

Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZMSZ szabályzata:Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) SZMSZ: