2016. január 11., hétfő

Rendőrségi tájékoztató


Kamut község Körzeti Megbízott:

Név:               Bácskai László  r. főtörzsőrmester
Telefon:          06 (30) 6337234
Iroda:             KMB iroda Kamut
                        Iskola u. 1.
Email:             BacskaiL@bekes.police.hu
Működési területe: Kamut község teljes belterülete és külterülete (Gyúrpuszta, Bakucz,   
                                 Petőfi major) illetve
                                 Murony község belterülete és külterülete (Pece, Soványhát, Murvahely)
Közúton:          Kondoros irányába a 4644. sz. úton a 17 km + 833 méter szelvényig,
                        a 47. sz. főúton a 112 km + 856 méter szelvénytől 120 km + 448 méter  
                        szelvényig,
                                    a 44. sz főúton a 107 km + 290 méter szelvény és a 109 km + 057    
                                    méter szelvény közötti szakasz
Fogadóóra:     a hónap 2. keddjén 12:30 – 13:30 óra a KMB irodában