2014. augusztus 18., hétfő

Helyi önkormányzati képviselő és Polgármester választásra közlemény:


 
KAMUT-BÉLMEGYER KÖZSÉGEK
 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám:1058-6/2014.
Tárgy: 2014. évi helyi önkormányzati választás ügyében, jelöltállítással kapcsolatos közlemény.


Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu

KÖZLEMÉNY
A Kamut-Bélmegyer települések Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény, 307/E. § (1) bekezdése, valamint a 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 16. § (1) bekezdése szerint az alábbiakban határozom meg az egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltek, valamint a polgármester-jelöltek bejelentéséhez szükséges minimális (jelölt) ajánlási létszámot.
Az egyéni listás helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására jogosultak létszáma Kamut településen a választási névjegyzék alapján – 2014.08.15-én -898 fő.
Kamuton az egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltek bejelentéséhez minimum 9 fő választópolgár,
A polgármester-jelöltek bejelentéséhez minimum 27 fő választópolgár
ajánlása szükséges
Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson: Kamut település képviselő-testületének létszáma: 6 fő.
A jelöltajánlási ívek igénylése 2014.08.25-től a Helyi Választási Irodától (HVI) igényelhető, a végső leadási határidő pedig 2014.09.08-án 16,00 óra. Ezt követően nem lehet jelöltajánló íveket a HVI-nél átvenni és leadni. Kérek minden jelöltet és jelölő szervezetet, pártot, hogy a fentiekben meghatározottakat (a jelöltállításra vonatkozó létszámhatárokat), a saját érdekükben szíveskedjenek betartani.
További részletes választási információért forduljanak a helyi választási irodához.

Kamut, 2014. augusztus 18.
                                                                                                     Hegedűs László
                                                                                                        HVI vezető

Helyi Képviselő-testület létszáma 2014. évi önkormányzati választásokon:


 
KAMUT-BÉLMEGYER KÖZSÉGEK HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám:73-10/2014.
Tárgy: 2014. évi helyi önkormányzati választáson a képviselő-testület számának a megállapítása.
Mell.: -

Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu


HATÁROZAT
Kamut HVI 1/2014. sz. határozat

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Kamut-Bélmegyer települések közös Helyi Választási Iroda vezetője a 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson  
Kamut település képviselő-testületének számát 6 főben állapítom meg.
Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2014. február 13. 16.00 óra) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Kamut település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontján alapul.
A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.
Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem. (honlap, hirdetőtábla stb.)

Kamut, 2014. február 10.

                                                                                                     Hegedűs László sk.
                                                                                                        HVI vezető