2013. július 25., csütörtök

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei:

A grémium 2013. június 27.-én tartandó ülésén az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra;

1.)    Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kamuti intézményének 2012/2013-es oktatási-nevelési évben végzett munkájáról
                  Előterjesztő: Caimacan Klára igazgató
                                       Zabagloné Váradi Margit telephelyvezető
                                       Vetési Istvánné és Kovács Béláné óvónők
2.) A 2013. II. félévi munkaterv-tervezet megtárgyalása
           Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

          3.)  Bejelentések

Tárgy: Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kamuti intézményének 2012/2013-es oktatási-nevelési évben végzett munkájáról.SAVIO  KATOLIKUS  ISKOLA  KÖZPONT

KAMUTI  TELEPHELY

ÓVODAÉVES BESZÁMOLÓ

2012-2013


A kamuti telephely óvodájának 2012-2013. évi nevelőmunkájáról az alábbiakban kívánunk beszámolni.

I.                  Erőforrások
1.  Személyi feltételek alakulása

     Óvodánkban két főiskolai végzettségű, szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus látja       el a nevelési feladatokat.
Egy érettségizett, szakképzett dajka látja el az óvodában adódó dajkai, takarítási és ételkiosztással kapcsolatos teendőket.
Gyermeklétszám alakulása:
-         a nevelési évet 23 gyermekkel indítottuk és 25 fővel zártuk
-         évközben  - december 21.-ével kiiratkozott  -  2 gyermek
-         évközben érkezett 4 gyermek
-         december 10.-től február 8.-ig  egy gyermek ideiglenesen járt az óvodánkba
2.Pedagógus továbbképzés
   Ebben a nevelési évben szakmai napon vettünk részt a gyulai Boldog Apor Vilmos Római Katolikus Óvodában, ahol megfigyelhettük miként épül be a mindennapi tevékenységbe a hitéletre nevelés. A konzultáció során nagy segítséget kaptunk az éves munkánk végzéséhez.
4. Gazdasági mutatók
  Nem fenntartói támogatások
Az  önkormányzat részéről
  1 db hűtőszekrény
  1 db gáztűzhely
   kazán korszerűsítés
Képviselő- testület részéről:
  Mikulásnapi felajánlás 30.000 Ft
 Gyermek napi kirándulásra  15.000 Ft   felajánlás
Kamuti Gyermekekért Alapítvány:
  3 alkalommal busz biztosítása a színházlátogatók számára
Szülői Munkaközösség:
 2 alkalommal busz biztosítása a Békéscsabai  bábelőadásra
 A gyermeknapi kiránduláshoz busz biztosítása

- 1 -

II.              Az intézmény pedagógiai munkája
2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, magatartási, tanulási nehézséggel küzdők, sajátos nevelési igényűek ellátása.
- Sajátos nevelési igényű gyermekünk egy volt ebben a nevelési évben. Vele helyben logopédus foglalkozik, heti egy órában. Ezen túlmenően a foglalkozások alkalmával kiemelt figyelembe részesítjük. A szenzomotoros terápiára alkalmanként a szülő viszi.
- A logopédus heti egy alkalommal van jelen az óvodánkban és két órában összesen négy gyermekkel foglakozik.

3. Gyermekvédelmi tevékenység
- Rendszeresen részt veszünk gyermekvédelmi kerek asztal megbeszélésen, melyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa vezet. Kölcsönösen figyelünk a rászoruló gyermekekre.
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 11 gyermek részesül, őket tekintjük hátrányos helyzetűeknek.
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk nincs.
- Óvodánkban  gyermekbaleset  ebben a nevelési évben sem fordult elő.
4. Foglalkozásokon kívüli tevékenység
- Lovagoltatás,  a szülők igényének megfelelően, kéthetente ( 15 gyermek vette igénybe)
- Néptánc, heti egy alkalommal, szakképzett  néptánc oktató vezetésével. (17 gyermekkel)
- Angol nyelvhez szokatás, szülői igénynek megfelelően, heti egy alkalommal, nyelvtanár vezetésével (5 gyermek )
- Havonta egy alkalommal Ovi-mozi  látogat el az óvodánkba.
5. Óvodán kívüli tevékenységek
- Fellépés a Falunapon
- Idősek köszöntése az Idősek Világnapja alkalmából
- Fellépés Advent 3. vasárnapján a Művelődési Házban
- Nagymamák köszöntése az Alapellátó Központban
- Óvodásaink szerepeltetése a Néptánc gálán
6. Az intézmény nevelési munkája
- A hitéletre nevelés napi lelki beszélgetések alkalmával, illetve a két hitoktató vezetésével heti 4 alkalommal hittan foglalkozások keretében valósult meg.

- 2 -

- Hagyományok:  Mikulás napi ünnepség
                             Karácsonyi ünnepség
                             Farsangolás
                             Anyukák és nagymamák köszöntése
                             Gyermeknapi kirándulás
                             Évzáró, ballagás
                             Karácsonyi és húsvéti barkácsolás
- Értekezletek:    ebben a nevelési évben 3 alkalommal tartottunk szülői értekezletet,
                           5 alkalommal vettünk részt gyermekvédelmi megbeszélésen,
- Lelkigyakorlatot a katolikus hitoktató két alkalommal tartott melyen minden gyermek részt vehetett, filmvetítéssel és barkácsolással telt a délelőtt.

Éves munkaterv megvalósulása:
A nevelési tervünkben kiemelt feladatként kezeltük:
  -    iskolára való felkészítést
  -    egyéni bánásmódot
  -    az egészséges életmódra nevelést
  -    a környezettudatosságot
  -    játékosság elvének szem előtt tartását
  -    a családdal történő szoros együttműködést
Kiemelt feladataink  megvalósítása mellett az alábbi eseményekre került sor óvodánkban:
-         Szeptember 22. - fellépés a Falunapon
-         Október 01. – Ludas Matyi című mese előadás megtekintése Muronyban
-         Október 8. – részt vettünk a Máriaradnára szervezett zarándokúton
-         Október 10. – Bábelőadás a Békéscsabai Vasutas Művelődési Házban
-         Október 17. – szakmai nap Gyulán a Boldog Apor Vilmos Római Katolikus Óvodában
-         Október 19. – az Idősek Világnapja alkalmából az idős nénik és bácsik köszöntése
-         November 13. – első előadás a Békéscsabai Jókai Színházban. A három előadásra 7 gyermeknek volt bérlete.
-         December 6. – A szülőkkel együtt vártuk a Mikulást.


- 3 -

-         December 12. – Barkács-délelőtt. A szülők a gyermekekkel együtt asztali díszt, angyalkát készíthettek, mézeskalácsot, csészét díszíthettek tojásfehérjével, illetve  karácsonyi motívumokkal.
-         December 16.-án a 3. gyertyagyújtás alkalmával az óvodások adtak műsort a Művelődési Házban.
-         December 19-én Menkóné Kiss Mártika tartott Lelki-napot az óvodában ahol filmvetítés után kifestőt, angyalkát színezhettek, díszíthettek, ragaszthattak.
-         December 21.-én tartottuk a Karácsonyi ünnepséget, ahová a szülőkön kívül, több közéleti személyiséget is meghívtunk.
-         Február 8. – délelőtt  második színházi előadásra vittük a gyermekeket a Jókai Színházba,
délután került sor az ovis Farsangra.
-         Február 27. – Nagyböjti lelki-napot tartott a katolikus hitoktató.
-         Március 21. – Húsvét előtti barkács délelőtt  a szülőkkel. Húsvét várás témakörben különböző tojásdíszítési technikákkal próbálkozhattak a szülők
-         Március 26. – A Hencegő Nyúl című bábelőadást néztük meg a Vasutas Művelődési Házban, Békéscsabán.
-         Április 23. – Jókai Színház, Kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadást nézték meg a nagycsoportos gyermekek.
-         Május 3. – Műsorral köszöntöttük az anyukákat és a nagymamákat.
-         Május 9. – Az Alapellátó Központban köszöntöttük a nagymamákat.
-         Május 17. – Gyermeknapi kirándulás keretében töltöttünk el egy napot a pusztaottlakai Like-fest parkban.
-         Május 23. – hagyomány őrző  egészségnapot tartott az óvodában a védőnő és a családsegítő munkatárs.
-         Június 1. – az óvodások szerepeltek a Néptánc gálán.
-         Június 2. -  Ünnepélyes évzáró és nagycsoportosok búcsúztatása.

7. Rendkívüli órák, nyíltnapok
Ebben a nevelési évben is több alkalommal tartottunk nyíltnapot az óvodában. Célunk az volt, hogy a szülők bepillanthassanak az óvoda életébe, megfigyelhessék gyermekeiket az óvodai közösségben.
- 4 --         Mikulás várás
-         Karácsonyi készülődés
-         Húsvét várás
-         Kirándulások

8.Változások
Beiratkozási eredmények:
A 2013-2014-es nevelési évre 27 gyermek iratkozott be.
Ebből korábban már óvodába járt, 19 gyermek. A 8 új gyermek közül 3 szülő már jelezte, hogy szeretné  gyermekét 2 és fél éves kortól óvodába járatni.

9. Adminisztráció
Az óvodai adminisztrációhoz a csoportnapló, a mulasztási napló, egyéni fejlődési napló vezetése, valamint az érkezők nyilvántartása tartozik.

10. Kapcsolatok
- A szülőkkel napi kapcsolat tartunk, egyéb problémák megbeszéléséhez pedig időpontot egyeztetünk.
-Heti négy alkalommal találkozunk a hitoktatókkal.
-Rendszeres kapcsolatot tartunk a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetőjével,  és a védőnővel.
-Az  Alapellátó Központ az év során több alkalommal igényt  tart az óvodások műsorára.
-Hagyomány, hogy a nagycsoportos korú gyermekeket a leendő tanító néni megismerteti az iskolával.
A nevelési év során jó volt az együttműködés a fenntartóval. Köszönjük a megértést és a segítséget.
Ennyiben kívántunk beszámolni a kamuti óvoda munkájáról.

Kamut, 2013-06-18
                                       Tisztelettel:                Kovács Béláné              Vetési Istvánné
                                                                                óvónő                             óvónő

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az Igazgató asszony Caimacan Klára elfoglaltságára hivatkozva nem lehet jelen a Képviselő-testületi ülésen. A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvodának 10 telephelye van, rengeteg a teendője. A Kamuti iskolában és az óvodában a dolgok rendben mennek, a pedagógusok végzik a feladatukat. Igazgatóasszony felkérte a helyi munkaszervezet vezetőjét és az óvónőket a beszámoló elkészítésére, akik elkészítették az anyagot, melyet az Egészségügyi és szociális Bizottság, az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megismert, megtárgyalt és a mai testületi ülésre javasolt megtárgyalásra.  A mai ülésen Zabagloné Váradi Margit munkaszervezet vezető sem tud jelen lenni, így az iskolát Salamon Andrea pedagógus és egyben képviselő képviseli. Kérdi az előadókat, hogy van-e szóbeli kiegészítésük.

Szóbeli kiegészítés nem volt.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy utólag az igazgatóasszony elküldte a listát a nyári szünetben elvégzendő feladatokról, melyet ismertet a képviselőkkel.  Elmondja továbbá, hogy az iskola 1962-ben került átadásra, az épület állaga leromlott, ugyanazok a nyílászárók, burkolatok vannak, amelyekkel megépült. Kisebb felújítások történtek, de azok nem elegendőek. Az önkormányzat saját költségvetéséből - a jelenlegi pénzügyi helyzetet figyelembe véve - lehetetlen az iskolaépület teljes felújítása. A Képviselő-testület azon volt és van, hogy az iskola megmaradjon, a nevelők, tanárok helyben legyenek, munkájuk legyen, a gyerekek itt tanuljanak. Kisebb volumenű felújításokat az önkormányzat bevállal, most két ajtó cseréjét tervezik. Az elmúlt évben sikerült a fűtést megoldani, közel 1,5 millió Ft-ból. A képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskola megmaradjon a községben, a tanároknak munkájuk legyen, és a gyermekek is itt járhassanak iskolába.

Salamon Andrea pedagógus elmondja, hogy a beszámolót úgy készítették el, hogy Szegedre, a Katolikus Püspökségre is ezt küldik el. Ezért több olyan dolgot is tartalmaz, amely szakmai jellegű.  Hiányoznak földrajzi és történelmi térképek, biológiai eszközök. A tárgyi feltételek területén a csaptelepeket kellene kicserélni, mivel vízkövesek, nehéz őket elzárni, folynak. Ezek javítását szeretnék a nyári szünetben, ha megoldaná az önkormányzat. Szükség lenne még műanyagdobozokra a szertárba, jelenleg kartondobozokban tartják az eszközöket.

Vetési Istvánné óvónő elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítésük, beleírtak mindent az óvodáról a beszámolóba, és a beszámolójukat is elküldték Szegedre. Elmondja még, hogy egy teremben folyik a radiátor, azt ki kell javítani. A vízcsapok az óvodában vízkövesek, folynak, nehéz elzárni őket. Kérik ezek kijavítását. A nyári szünetben 2 mosdót és a konyhát kell kimeszelni. Olajlábazatot kijavítani. Az udvari játékokról megállapították, hogy balesetveszélyesek, jó lenne a nyitásra kijavítani ezeket.Balog Imréné polgármester köszönetét fejezi ki a pedagógusok munkájáért, hogy gondoskodnak a gyermekekről. Sajnos sok minden az anyagiak függvénye. A jogszabályok változása sok esetben változó körülményeket okozhat az önkormányzatoknál. A Szeged-Csanádi Egyház megyével, a Savio Iskolaközponttal jó a kapcsolata a településnek. Reméli, hogy évekig eredményesen tudnak együttműködni. Javasolja elfogadásra a Savio Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2012/2013. oktatási-nevelési évéről szóló beszámolókat.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatokat hozza:  

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2012/2013. tanítási évéről szóló beszámolóját jónak tartja, és azt elfogadja.

Tárgy. A 2013. évi (II. félévi) munkaterv megtárgyalása

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a Bizottsági ülés óta jelentkezett a Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető, hogy szeptember hónapban a beszámolóját vegyék fel a munkatervbe. Javasolja ehhez kapcsolódóan a Békés Városi Rendőrség 2012. évi munkájáról szóló beszámoló felvételét szeptember hónapra.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi (II. félévi) munkatervet az elhangzott változtatásokkal elfogadja. (Munkaterv írásban mellékelve.)


Kamut Község képviselő-testületének
2013. (évi) II. Félévi
MUNKATERVE

2013. augusztus 29.
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. augusztus 22. 

a.)    Téma: A X. (Jubileumi) Falunap megtárgyalása, programok összeállítása II. rész.
      Előterjesztő:  Balog Imréné polgármester
                        
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Beszámoló a DAOP-5.1.2/A-11 számú Kamut Község csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése című pályázat beruházása időarányos alakulásáról 
      Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                             Hegedűs László jegyző
                       
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

c.)    Téma: Szociális alapellátási, feladatok ellátása, (feladat ellátási szerződéssel, intézményfenntartó társulásban
             Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

       d.) Téma: Bejelentések

 2013. szeptember 26. 
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 19. 

a.)    Téma: Beszámoló a katasztrófavédelem 2012. évi tevékenységéről, a településen
                 alkalmazott intézkedésekről, aktualitásokról.
                        Előterjesztő: Kiss András tű. ezredes, tanácsos
                                               Katasztrófavédelmi kirendeltség vezető    
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.) Téma: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség tevékenységéről
                  Előterjesztő: Ladányi Zoltán rendőrkapitány
            Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
            Egészségügyi és Szociális Bizottság

       c.) Téma: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
                  hatáskörben hozott döntésekről, I. félév
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
            Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
            Egészségügyi és Szociális Bizottság
          d.) Téma: Beszámoló Kamut Község önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
                 teljesítéséről. 
                       Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                             Hegedűs László jegyző
              
            Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
            Egészségügyi és Szociális Bizottság

         e.)  Téma: Bejelentések

2013. október 24.
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. október 17. 

a.) Téma:  A 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                       Hegedűs László jegyző
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Beszámoló az önkormányzat közfoglalkoztatási programban alkalmazott
                  tevékenységekről
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                       
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

      c.) Téma: A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
                        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                              Hegedűs László jegyző
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
       d.) Bejelentések
             
2013. november 28.
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. november 21. 

Téma: KÖZMEGHALLGATÁS
Téma: Tájékoztató a Község vagyonáról és annak működtetéséről
            Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                         Hegedűs László jegyző
                  
a.)    Téma: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi  
                  teljesítéséről.
                  Előterjesztő:Balog Imréné polgármester
                                        Hegedűs László jegyző
         
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
             
b.)    Bejelentések

2013. december 19.
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. december 12. 

a.)    Téma: A 2014. évi munkaterv megtárgyalása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
           
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
             
      b.) Téma: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester             
                
Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

      c.)  Téma: A képviselő-testület helyi rendeleteinek áttekintése, közszolgáltatások
                 díjának felülvizsgálata
                 Előterjesztő: Hegedűs László jegyző
  Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
   Egészségügyi és Szociális Bizottság

d.)  Téma: Beszámoló a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
                   Előterjesztő: Hegedűs László jegyző
   Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
   Egészségügyi és Szociális Bizottság

e.)    Bejelentések  

Tárgy: Bejelentések.
Balog Imréné polgármester előterjeszti a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Elmondja, hogy 2013. július 1-jétől az önkormányzatoknak rendelkeznie kell Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mivel minden pályázat mellékleteként szerepeltetni kell. A programban öt célcsoport van, a mélyszegénységben élők, a nők, a gyermekek, az idősek és a fogyatékkal élők. Az esélyegyenlőségük javítására, esélyeik jobbá tételére hivatott a Program végrehajtása. A program öt évre szól, melyet 2 évente kell felülvizsgálni. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja, annak végrehajtását jóváhagyja.

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely a feladatok ellátását szolgálja. Az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján az országgyűlés megalkotta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt. A jogalkotó a jogszabály elfogadásával megteremtette az egységes jogi szabályozás lehetőségét az önkormányzati és állami vagyon tekintetében. A jogszabályban szigorú szabályok kerültek megfogalmazásra az önkormányzati vagyon védelmével, kezelésével, gazdálkodásával és megőrzésével kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy Kamut Község Önkormányzata rendelkezik vagyon rendelettel, a 12/2003. (V. 26.) ör., melyet az önkormányzat többször módosított. Javasolja a 12/2003. (V. 26.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezni, és egy új rendeletet alkotni. Kéri a képviselők véleményét, javaslatát.

Dr. Molnár István képviselő a rendelet-tervezettel egyetért, javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő rendeletet alkotja: Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairólBalog Imréné polgármester elmondja, hogy a szociális alapellátások biztosítása jelenleg Mezőberény várossal intézményfenntartó társulásban történik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  ( a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmében a 2013. január 1. előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják 2013. július 1-jéig. A módosítás legjelentősebben a társulás jogi személyiségét érintené, vagyis az eddigi jogi személyiség nélküli társulást jogi személyiségűvé kell átalakítani. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács lenne, melynek tagjait a négy település képviselő-testülete delegálná.   
Mezőberény Város Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésén úgy határozott, hogy 2013. július 1-jétől nem kíván a társulás tagja lenni, ezért a szociális alapellátási feladatok a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat útján feladat ellátási megállapodással történhet. A feladat ellátási szerződés azt jelenti, hogy az ellátottak után csak a fajlagos összeg 100 %-a, míg társulás esetén a fajlagos összeg 100 %-án felüli összeg bizonyos %-a (150 %, 130 %) igényelhető. 2013. július 1-től – augusztus 31.-ig Mezőberény a továbbiakban is ellátja a feladatokat feladat ellátási szerződéssel, amely azt jelenti Kamut Községnek, hogy az ellátás megmarad, de többe kerül, mint eddig. Ez a július-augusztus szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat megszervezze a feladatok részben önálló, részben társulási formában történő  ellátásához szükséges feltételeket, vagy más településsel újabb társulást hozzon létre, (alapító okirat, egyéb működési engedélyek) hiszen ezek nélkül nem lehet működtetni az ellátásokat, és normatíva sem kérhető az Államkincstártól. A mai ülésen kéri a képviselőket, hogy az eddigi társulás megszüntetéséről döntsenek. A döntéshez minősített többségű szavazatarány kell.

Dr. Molnár István képviselő meglátása szerint ez a változás olyan normatíva kiesést okoz, hogy az idősek nappali ellátása kerül veszélybe. A község lakossága egyre idősebb, és egyre többen igénylik az ellátó rendszer munkáját. Nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat ellátásait.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az Idősek nappali ellátása és a családsegítő szolgálat működtetése 3000 főnél nagyobb településeken kötelező. Önkéntesen vállalni a feladatokat, csak úgy lehet, ha többlet normatíva igénylése nélkül képes ellátni a feladatot az önkormányzat. Ezért fontos lenne társulási megállapodást kötni más nagyobb településsel, mely lehet járáson kívüli is. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenleg érvényes társulási szerződést az önkormányzat mondja fel, és 2013. július-augusztus hónapokra feladat ellátási szerződést kössenek Mezőberénnyel, így az első félévben fennmaradt többlet bevételből biztosítható a szolgáltatás. A további 4 hónap szociális ellátásairól a későbbiekben döntsenek.  A 2014. évi költségvetési koncepciót október 31.-ig elő kell terjeszteni, akkor már látni fogják a jövőképet.

Dr. Molnár István képviselő véleménye szerint nagyon képlékeny a dolog, már megint kényszerdöntés elé állították az önkormányzatot.

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ vezetője elmondja, hogy ez a változás sokkolja az ott dolgozókat, gondozottakat, ha tudnak róla. Előbb-utóbb a gondozottak is megtudják. Mezőberény nagyon sokáig elhallgatta ezt a döntését.

Hegedűs László jegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy tegyen szándéknyilatkozatot a feladat ellátási szerződés megkötése iránt.

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy az idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat ellátása érdekében kössenek feladat ellátási szerződést Mezőberény Várossal, július-augusztus hónapokra.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat ellátása érdekében feladat ellátási szerződést köt Mezőberény Várossal, július-augusztus hónapokra. Megbízza a polgármestert, hogy a feladat ellátási megállapodást sírja alá.


Balog Imréné polgármester ismerteti az Alapszolgáltatási Központ kérelmét, melyben szervezésükben megrendezendő családi naphoz kérnek önkormányzati támogatást, ötvenezer forintot. Javasolja a képviselőknek, hogy a Képviselői Alap terhére támogassák a programot.

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ vezetője elmondja, hogy ha a program nyereséges lesz, akkor a pihenő szobákban az elhasználódott műanyagpadlót szeretnék laminált parkettára cserélni.

Dr. Molnár István képviselő 10.000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából. Csatlakozik hozzá Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 10.000,- Ft-ot ajánl fel, Szlancsik János képviselő, Szlancsik Árpád Pál képviselő és Salamon Andrea képviselő szintén 10.000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői alapjából, összesen 50.000,- Ft-ot.

A Képviselő-testület az előterjesztett javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ szervezésében megrendezendő családi naphoz kérelmükre felajánl 50.000,- Ft-ot, azaz Ötvenezer 00/100 Ft-ot. A támogatást az Alapszolgáltatási Központ vezetője részére kell kifizetni.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2014. március hó 31-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. 

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy hazaérkezett a Ditrói Falunapokról a kamuti küldöttség. Kamutról 88 fő vett részt a Falunapon. Jól érezték magukat. Földesi István nyugalmazott ÁMK igazgató elküldte a Barátság könyvet, mely megörökítette a 2013. évi látogatást is. Átadja a képviselőknek, hogy nézzék át.

A képviselők a Barátság könyvet átnézték és a Ditrói falunapokról szóló tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vették.

Tisztelt Olvasók!
Már javában benne vagyunk a nyárban, telnek a napjaink néha elég gyorsan. Nőnek a gondjaink, sorolhatnám hosszan. De itt a nyár, ami pont arról szól, hogy kikapcsolódjunk végre, és érezzük magunkat jól.  

 Kamut Község Önkormányzata nevében kellemes nyarat, és jó pihenést kívánunk!

                        Balog Imréné                                              Hegedűs László
                        polgármester                                                     jegyző
 XXXXX

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30.-án tartotta soron következő ülését.

A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra;

Napirend:

1.)       Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási
                Központ, a gyámügyi igazgatás munkájáról
                      Előterjesztő: Kovács Edina a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális
                                           Szolgálat igazgatója,
        Benkő Zoltánné Alapszolgáltatási Központvezető
                                     Balog Ágnes Ilona családgondozó
                                           Hegedűs László jegyző

     2.)       Közszolgáltatásokkal (DAREH, hulladékszállítás, ivóvízminőség-javító
                program, aradi vízátvezetés) kapcsolatos tájékoztatás
                Előterjesztők: Közszolgáltatók

           3.)   Bejelentések

Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ , a gyámügyi igazgatás munkájáról.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, a gyámügyi igazgatás munkájáról készült beszámolókat. A beszámolók időben megérkeztek az önkormányzati hivatalba, átfogóak, részletesek, hűen tükrözik az elmúlt év munkáját. A Bizottsági ülésen a képviselők részleteiben megismerték a beszámolókat, és alkalmasnak találták arra, hogy a Képviselő-testület megtárgyalja. Kérdezi az előterjesztőket, van-e szóbeli kiegészítésük? Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.

Kovács Edina a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója köszönti a képviselő-testületet. Megköszöni a meghívást, hogy ez évben is itt lehet a napirend tárgyalásán. Kamut községben az idősek gondozása és a családsegítés területén igen magas színvonalú munkavégzés a jellemző. A kamuti kollégák sokat vállalnak, nagyon jó a munkakapcsolat a két település között. A kollégák továbbképzése Mezőberényben szokott megtörténni. Az idős gondozás területén magas az ellátottak száma, ezért az önkormányzatnak 2012-ben sem kellett kiegészíteni a normatívát. A családsegítő munkatársnak is sok munkája van, igen sok családdal áll kapcsolatban. Az új nyilvántartási rendszerrel az adminisztráció nem csökkent.   Ha egy nap nem jelentik az ellátottak létszámát, arra a napra nem kapnak normatívát.  

Benkő Zoltánné Alapszolgáltatási Központvezető elmondja, hogy az idősek, a betegek elégedettek a kihelyezett szűrővizsgálatokkal, és szakvizsgálatokkal. Felírják a gyógyászati segédeszközöket és a község lakosai közül, a vizsgálatot az veheti igénybe, akinek szüksége van rá. Kamut községből 3 csoportban vettek részt a lakosok, fizioterápiás kezelésen a Gyulai Hőforrás Egészségügyi Központban.
Tájékoztatást ad arról, hogy az Élelmiszerbanktól kapott adományok osztása is megtörtént május hónapban. Elmondja még, hogy 2012-ben 3 fő közhasznú foglalkoztatott kisegítő volt, míg 2013. évben csak 1 fő kisegítőt kapnak. Jelenleg 29 fő ellátottjuk van, a gondozottak idősödnek és egyre többször kell nekik a segítség. Van olyan gondozottjuk, akihez naponta háromszor is ki mennek.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy 2013. évben kevés az a keretszám, melyet a Munkaügyi Központ huzamosabb idejű közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra engedélyez. Ráadásul a munkavállalók foglalkoztatás 4 hónapra, 6 órában, az időarányos közfoglalkoztatási munkabér megállapításával történhet. 

Kovács Edina a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója elmondja, hogy 120 főre biztosítanak képzést a  TÁMOP pályázatokon keresztül, amelyeken kredit pontokat lehet szerezni, 2013.05. 01. – 2014. 07. 01. között. Az induló továbbképzésekbe a kamuti dolgozókat is bevonják.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy jó az együttműködés a mezőberényi gyámhivatallal, segítenek, konzultálnak amennyiben szükség van rá. 2013. január 1-jétől a járások kialakításával több gyámhatósági hatáskört elvontak, így kevesebb feladat lesz ez évben. Sok családban életvezetési problémák vannak, amelyek hasonlóak a környező településeken meglévő problémákhoz.

Kovács Edina a igazgató asszony elmondja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-a (7) bekezdése értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-jétől állami feladattá válik. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008 (VII.30.) Kormányrendelet módosított 25. §-a szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra megkötött finanszírozási szerződések 2013. június 30-ával hatályukat vesztik. A módosított 316/2013. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A. §-a értelmében 2013. július 1-jével a feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2013. december 31.-ig a feladatot a jelenlegi fenntartókkal kötött feladat ellátási megállapodás alapján kívánja ellátni, változatlan feltételek mellett. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg 74 készülékkel 11 településen látják el. A működtetés feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítottak, a kiadásokat a támogatás teljes mértékben fedezi, önkormányzati hozzájárulást a működtetés nem igényel.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az önkormányzat továbbra is társulásban kívánja ellátni a szociális feladatokat. A szociális önkormányzati társulás jól működik, a kistelepüléseket rosszul érintené a megszüntetése, önállóan nem tudnák ellátni a feladatokat.

Kovács Edina a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója elmondja, hogy a társulási törvény változott, a szolgálat továbbra is szívesen vállalná a községeket, a kamuti munkatársakkal jó együtt dolgozni. Jó lenne, ha létrejönne a Társulási Tanács és feladat ellátási szerződéssel, történne a feladat ellátás.
Felépült egy rendszer, jól működött most pedig egy jogszabályváltozás miatt kell megszüntetni. Megköszöni a kamuti kollégák munkáját, és a Képviselő-testület támogatását.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy ez egy jól működő intézményi társulás, ezt megszüntetni jogszabályváltozás miatt nagy terheket jelentene a kis települések szempontjából. Ez a társulás előnyös mindkét fél részére. Köszöni az előterjesztőknek, hogy terjedelmes, részletes előterjesztést készítettek. Munkájukhoz jó egészséget, türelmet, empátiát kíván. Javasolja a képviselőknek elfogadásra a beszámolókat.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatokat hozza:  

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerről, a gyámhatósági munkáról szóló beszámolót megtárgyalta, a benne foglaltakat részletesen megismerte. A Képviselő-testület a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerről, a gyámhatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően jónak tartja, és azt elfogadja.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, a benne foglaltakat részletesen megismerte. A Képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően jónak tartja, és azt elfogadja.

Tárgy: Közszolgáltatásokkal (DAREH, hulladékszállítás, ivóvízminőség-javító
      program, aradi vízátvezetés) kapcsolatos tájékoztatás

Balog Imréné polgármester köszönti az előterjesztőket. Megköszöni, hogy a tájékoztatókat időben megküldték az önkormányzatnak, melyek igen részletesek. Több alkalommal foglalkoztak a szemétszállítási díjjal, annak mértékét magasnak tartják. A településen nem minden hulladékot raknak a gyűjtőedényekbe, mivel a zöldféléket komposztálják, az egyéb hulladékot (papír, üveg, pet palack) szelektíven gyűjtik a lakosok. Az új Hulladéktörvény 2013. január 1-jétől lépett életbe, mely azt is kimondja, hogy „az fizet, aki a szemetet termeli.”
Kérdezi az előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése?

Bondár Lajos a Békés-Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a lakosok fizetik a számlát, és igény szerint, akinek több hulladéka keletkezik, az többet fizet. Ezt úgy tudják megoldani, hogy kérjenek nagyobb gyűjtőedényt. Másik megoldás lehet, ha „céglogós” zsákba gyűjtik a hulladékot, akkor a zsák megvételével a hulladékdíját (szállítás, ártalmatlanítás és egyéb költségek) is kifizetik. Elmondja még, hogy az I. negyedév után az a tapasztalat, hogy Kamuton a hulladékszállítási díj befizetése 80 %-ban teljesült. Javasolja az önkormányzatnak, hogy szervezze a biológiai hulladék külön csoportba gyűjtését, azaz komposztáljanak a lakosok, akkor jelentősen csökken a háztartási hulladék, illetve próbálják szelektíven gyűjteni a hulladékot.

Salamon Andrea képviselő elmondja, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, gyakorlatilag alig van olyan szemét, amelyet a szemétkukába raknak, mégis ugyanannyit fizet, mint aki telezsúfolja mindenfélével. Itt nem valósul meg a hulladéktörvény által meghatározott fizetési elv.

Bondár Lajos a Békés-Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a hulladék elszállításkor valóban lehetne differenciálni a hulladék mennyisége szerint, de a szállító járművek nem ilyen korszerűek. A korszerűsítés pedig pénz kérdése.

Szlancsik János képviselő kérdezi, hogy 2013. július 1-jétől hogyan lesz, hogyan valósul meg a rezsicsökkentés a szemétszállítási díjban? Kamut Községben 112 egyedül élő személyről tudnak, akik valóban kevés hulladékot termelnek, nekik lehetne-e valamilyen módon csökkenteni a lakossági hulladékszállítási díjat?

Bondár Lajos a Békés-Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy erre keresik a megoldást, de nem tudják például mennyi lesz a szemétszállítási díj 2013. július 1-től. Erre a kérdésre majd később visszatérnek.

Szlancsik Árpád Pál képviselő javasolja, hogy jelöljenek ki egy pontot a községben, és ott gyűjtsék össze a céglogós zsákokba gyűjtött szemetet, melyet soron kívül elszállít a vállalkozó.

Bondár Lajos a Békés-Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy már többször jelezte, hogy a temetőnél és a sportpályánál ne tartsák az utcán a szeméttartályokat. Javasolja az önkormányzatnak, hogy az I. fél év tapasztalatai után a II. fél évet is ugyanígy oldják meg. A díjakról elmondja, hogy nem tudják mennyi lesz a II. fél évben. Elmondja még, hogy 2014-től a Kormány határozza meg, hogy milyen díjakat kell alkalmazni.
Jelenleg egységes fizetési elv érvényesül, a helyi rendeletben szabályozott napon elszállítják a hulladékot. A lebomló hulladékot javasolja külön céglógós zsákba gyűjteni.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a szolgáltató lehetősége, hogy a hulladékszállítási díj mértékét a szolgáltató állapítsa meg. Jelenleg egységes díj van alkalmazásban, így minden lakóház egyformán fizet. Az arányos differenciált hulladékszállítási díj fizetésére lehetőség lesz, de a technikai feltételek még nem állnak készen a vállalkozónál. 2015-től szelektív hulladékgyűjtésre kötelezik a lakosságot, fajtánként külön-külön kell gyűjteni a háztartási hulladékot.

Szlancsik János képviselő elmondja, hogy minden lakossal külön-külön nem lehet megbeszélni, de a lakosok többsége által felmerült kérdésekre kaptak választ.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy marad a hulladékszállítás ugyanúgy, mint ez ideig volt. A biológiailag gyors lebomlású hulladékot céglógós zsákokba fogják gyűjteni, és egy helyről fogják elszállítani. Elmondja még, hogy a temetőnél megoldják azt, hogy a hulladékgyűjtő-edény ne legyen kint az utcán.
Megköszöni a Békés-Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a részletes tájékoztatót, azt, hogy részt vett a Képviselő-testületi ülésen. További jó munkát kíván a Kft-nek.

Felkéri Flender Zsolt munkaszervezet vezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

Flender Zsolt munkaszervezet vezető köszönti a képviselőket, elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Előterjesztésében leírt mindent, amiről úgy gondolta, hogy fontos tudni a képviselőknek. Várja a kérdéseket.

Hegedűs László jegyző kérdezi, hogy mennyi idő múlva lesz Békés megye lakosságának jó minőségű ivóvize?

Flender Zsolt munkaszervezet vezetője elmondja, hogy 2015. évben több településnek lesz tisztított ivóvize. Ez 300 ezer ember ivóvizét jelenti. Ezen a rendszeren fog jönni (ammóniumtól és mangántól lesz megtisztítva) a tisztított víz.

Szlancsik János képviselő kérdezi, hogy az azbesztcsöveket ki kell-e cserélni? Itt a faluban a főnyomó vezeték azbesztből készült, míg a lakások horganyzott csővel csatlakoznak a fővezetékre.

Flender Zsolt munkaszervezet vezetője elmondja, hogy az azbesztcsöveket nem kell kicserélni, nem oldódik ki a csövekből semmi káros anyag, de időnként felújítanak egy-egy szakaszt. A pályázat 20 % felújítást engedélyez az UNI-ós forrásból. A felújítást gyorsabb ütemben kellene végezni, mivel 40 % körül van a hálózati vízveszteség, ez elég magas.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a rekonstrukciós folyamat kiterjed az egész megyére, a vízdíj rekonstrukciós hányadát fordítják felújításra. 

Flender Zsolt munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a Vízi közmű bérleti díjat lehet csak a hálózat felújítására fordítani.

Szlancsik János képviselő elmondja, hogy a rekonstrukciós díj kevés, az elavult vezetékeket nem tudják abból kicserélni.

Hegedűs László jegyző kérdezi, hogy a pályázat során közfoglalkoztatottakat tudnak-e alkalmazni?

Flender Zsolt munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a pályázatban meg van határozva, hogy kik végezhetnek és miként munkát. Közfoglalkoztatottak a tereprendezésbe vonhatóak be, talán.

Balog Imréné polgármester összefoglalva megállapítja, hogy a közszolgáltatások (hulladék, ivóvíz szolgáltatás) iránt érdeklődő a képviselő-testület. A tájékoztatók tartalmasak, a lakosság részére is megfelelő információval szolgálnak. A képviselők által a lakosság teljes körű, részletes tájékoztatást kaphat e témákban.

Balog Imréné polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Békés-Manifest Nonprofit Kft., a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a DAREH Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Manifest Nonprofit Kft., a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a DAREH Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóját jónak tartja, azt elfogadja.

Tárgy: Bejelentések

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Közép-Békési- Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási megállapodást módosítania szükséges a Képviselő-testületnek. A Mötv. 146. § (1) bekezdése 2013. június 30-ig biztosít lehetőséget arra, hogy a hatálybalépése előtt kötött önkormányzati Társulási megállapodásokat a Képviselő-testületek vizsgálják felül és a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítsák.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosítását, az alábbiak szerint:

A társulási megállapodás jogszabályváltozás miatt módosításra kerül a következők szerint:


1.      A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: „A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani tudják.
2.      A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a következők szerint módosulnak:
-         egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát
-         minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét is.
3.      A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következő rendelkezés kerül:
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.”
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó kifejezés kiválás kifejezésre változik.
4.      A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik.
5.      A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre változnak.
6.      Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
Balog Imréné polgármester bejelenti a képviselőknek, hogy a belvízelvezető csatorna építésével párhuzamosan az érintett lakosok kapubejárót szeretnének létesíteni a csatornán, hogy a csatorna túloldalán lévő útra ki tudjanak járni. Ez ideig hat személy kérte kapubejáró építését. A kérelmezők kapubejárója legálisan csatlakozik a beruházáshoz, de csak a beruházás átadása után kerülhet megépítésre. A kapubejárók költségét az építtetők viselik.
Javasolja, hogy Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy - a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számon „Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése ”Kamut Község belterületi csapadékvíz elvezetése címen eredményesnek ítélt pályázati támogatásból a meglévő belvízelvezető csatornák korszerűsítését, kiépítését követően 037/15 hrsz-ú, önkormányzat tulajdonában lévő belvízelvezető csatornán a beruházás műszaki átadását követően a kérelmezők – saját költségükön – az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr közreműködésével, a fő tervező által meghatározott műszaki tartalommal, kivitelezővel kötött vállalkozói szerződés alapján négy, hat, hét, stb. méteres kapubejárót építtessenek. Amennyiben nem a műszaki paramétereknek megfelelően építteti meg a kapubejárót, az önkormányzat felszólítására köteles átalakítani, vagy elbontani. A nem megfelelően kiépített kapubejáró elbontásáról az önkormányzat intézkedik.

A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egyetért.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy Kamut Község Önkormányzata pályázott a nyári gyermekétkeztetésre. 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóra 45 nap időtartamra, napi 440,- Ft étkezési díjra. Június hónapban a gyermekek felügyeletét a pedagógusok látják el, a szabadidős programokat az önkormányzat biztosítja. A kézműves foglalkozásokhoz anyagokat és eszközöket kell vásárolni. Javasolja a képviselőknek, hogy az anyagok és eszközök vásárlására biztosítson 20000,- Ft-ot a gyermekek részére.

Salamon Andrea képviselő felajánl 5.000,- Ft-ot a Képviselői Alapjából, Szlancsik Árpád Pál képviselő, Szlancsik János képviselő és Dr. Molnár István képviselő szintén 5-5000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári napközis foglalkozásokhoz anyagok és eszközök vásárlására felajánl 20.000,- Ft-ot azaz Húszezer 00/100 Ft-ot. A támogatást az Együtt Kamutért Közhasznú Egyesület részére kell kifizetni.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2014. március hó 31-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. 

Kamut Község Önkormányzata 

XXXXX 

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25.-én tartotta soron következő ülését.

A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra;

Napirend:

1.)    Beszámoló Kamut község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
         teljesítéséről
         Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                        Hegedűs László jegyző
                      
 
2.) A 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló
        ellenőrzési jelentés elfogadása 
        Előterjesztő: Hegedűs László jegyző
         
           
         3.)  Bejelentések

Szlancsik Árpád Pál képviselő megérkezett.

Rendeletfolyószáma:   4/2013. 5/2013.

Tárgy: Beszámoló Kamut község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
     teljesítéséről
     Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                       
(Rendelet tervezet írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztés megvitatása, elfogadása előtt javasolja elfogadni a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását. A bevételi előirányzatok emelkedését a központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatás, a kiegészítő szociális támogatások, támogatásértékű bevételek változása okozza. Ilyenek: a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulék, valamint dologi, beruházási költségek 100 %-os támogatása, az adósságkonszolidáció, a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, súlyos mozgáskorlátozottak 2012. évben kapott közlekedési támogatása, a kazánprogram, az önkormányzati felzárkóztatási program, mely támogatások megnövelik mind a bevételi, mind a kiadási oldalt és előre nem tervezhetők. Ezt követően részleteiben ismerteti a bevételek és kiadások módosulását.
Javasolja a képviselő-testületnek hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását 295 350 e,- Ft bevétellel és 294 260 e, - Ft kiadással fogadja el, melyből a polgármesteri hivatal támogatása 47 781 e Ft.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő rendeletet alkotja:
                 

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (IV. 26.) ö.  RENDELETE
A 2012. évi költségvetésének módosításáról

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést. A képviselők részleteiben megismerték és alkalmasnak találtak arra, hogy a Képviselő-testület megtárgyalja. Az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző bizottság véleményezte a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést. A Bizottság véleménye a kiadások kedvezőnek értékelhető, míg a bevételek megfelelően alakultak.   Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.

Dr. Molnár István képviselő elmondja, hogy ismerve az egész évi munkát a 2012. évi költségvetés teljesítésének alakulását jónak tartja. Javasolja a zárszámadás elfogadását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő rendeletet alkotja:
                 
KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012.(IV. 26.) ö.  RENDELETE
A 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Határozat folyószáma:   29/2013.

Tárgy: A 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló
     jelentés elfogadása 
     Előterjesztő: Hegedűs László jegyző

(Jelentés írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést. A képviselők részleteiben megismerték és alkalmasnak találtak arra, hogy a Képviselő-testület a mai ülésén megtárgyalja.
Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.

Szlancsik János képviselő elmondja, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtását jónak tartja, és az összefoglaló jelentést javasolja elfogadásra.

Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

29/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamut község önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentését jónak tartja és az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Határozat folyószáma: 30/2013. 31/2013. 32/2013.
Tárgy: Bejelentések
Salamon Andrea képviselő bejelenti, hogy 2013. április 20-án lezajlott a II. Katolikus Focikupa, ahol a kamutiak jó eredménnyel végeztek. A négy focikupából kettő a Kamuti Iskolában maradt. A rendezvényen mintegy 150-160 fő vett részt, Kétsopronyról, Békéscsabáról és Telekgerendásról jöttek el a meghívottak. Az önkormányzaton kívül, Bora Imre és a Drucker Pékség szponzorálta az eseményt. Köszönik a rendezvény megszervezését.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy megérkezett Ditró községből a 2013. június 7-9. között tartandó Ditrói Falunapra szóló meghívó.  Ismerteti a képviselőkkel a programot, kéri a képviselőket, hogy vegyenek részt a ditrói falunapi rendezvényen, hiszen 2013. év fontos ünnep Ditró Község életében. Ebben az évben ünneplik a nagytemplomuk felszentelésének 100 éves évfordulóját. Nagy ünnep ez a ditróiak számára, ezért egész évre kiterjedő színes programsorozattal igyekeznek színesebbé tenni a ditróiak mindennapjait és méltóképpen tisztelegni őseik előtt. Elmondja még, hogy a községből tudomása szerint 60-80 fő készül részt venni a programon. A jelentkezők többsége fiatal, diák, akiknek anyagilag megerőltető az utazás kifizetése, ezért a képviselőkhöz fordultak anyagi segítségért. Nevükben Földesiné Püski Mária szervező írta a kérelmet. A kérelemben 100-120 ezer Ft támogatást kérnek a kiutazáshoz. Javasolja a képviselőknek, hogy a fiatalok kiutazását támogassák képviselői alapjukból.
Szlancsik Árpád képviselő elmondja, hogy mint régi néptáncos az autóbuszosokkal utazik ki Ditrói a falunapra.

Dr. Molnár István képviselő elmondja, hogy támogatja a kimenő delegációt, de személyesen egészségügyi okból nem tud részt venni a Falunapon.

Salamon Andrea képviselő elmondja, hogy június elején nem engedheti meg magának, hogy 5 napra elmenjen egy Falunapra. A Falunapra látogatók kiutazását támogatja, de részt venni nem tud a rendezvényen.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a kérelmet civilszervezet nyújtotta be, javasolja a kérelem támogatását.

Szlancsik János képviselő 10.000,- Ft-tal támogatja a ditrói kiutazás utazási költségét.

Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 20.000,- Ft-ot ajánl fel az utazási költségekre. Dr. Molnár István képviselő 20.000,- Ft-ot, Szlancsik Árpád Pál képviselő 20.000,- Ft-ot ajánl fel. Salamon Andrea képviselő 10.000,-Ft-ot.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

30/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kamuti Néptánc-együttes  csoportjai részére – a ditrói falunapra történő kiutazáshoz -   80.000,- Ft-ot, azaz nyolcvanezer forint támogatást biztosít. A költség fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a Képviselői Alapja biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2014. március hó 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a társulási megállapodások módosítása terén bekövetkezett változásokat. A változás Kamut községet is érinti az öt szociális alapszolgáltatás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítő szolgáltatás) és a gyermekjóléti szolgálat feladatellátására létrehozott intézményfenntartó társulásokra vonatkozó megállapodások kapcsán.
A megállapodások felülvizsgálata és módosítása nagy jelentőséggel bír, ugyanis Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletének kiegészítő szabályai úgy rendelkeznek, hogy a III. 3. pont szerinti szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatására 2013. június 30-át követően azok a társulások jogosultak, akik vállalják, hogy társulási megállapodásaikat 2013. június 30-ai hatállyal az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják.
A képviselő-testületnek a szándékáról határozati formában kell nyilatkoznia. Véleménye szerint a Mezőberény Várossal működtetett Intézményfenntartó társulások jól működnek, javasolja a társulási megállapodások módosítását.

Szlancsik János képviselő egyetért a társulási megállapodások módosításával, mivel ezek a szociális jellegű társulások jól működnek, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyják jóvá a társulási megállapodásokat.

Dr. Molnár István képviselő egyetért Szlancsik János képviselővel, javasolja a társulási megállapodások jóváhagyását.  

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatokat hozza:  

31/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az étkeztetés feladatellátását 2013. június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. június 30.


32/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az házi segítségnyújtás feladatellátását 2013. június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. június 30.


33/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását 2013. június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. június 30.


34/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az családsegítés feladatellátását 2013. június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. június 30.


35/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátását 2013. június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. június 30.

36/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az idősek nappali ellátását 2013. június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Békési Kistérségi Társulás megállapodását szintén felül kell vizsgálnia a Képviselő-testületeknek. Ezt követően ismerteti a változásokat.
-         mivel a  megállapodás III/A/2/1. pontja kiegészül „(az V/12. pontban foglaltak kivételével)” szöveggel.
-         A megállapodás V/12. pontjának első mondata után a következő szabályozás lép be: „Ez alól kivételt képeznek az informatikai hálózat üzemeltetésével, hasznosításával kapcsolatos döntések (ide nem értve a hálózati tulajdon elidegenítésével, elzálogosításával kapcsolatos döntéseket), amelyeket a Társulási Tanács külön határozattal a társulás tisztségviselőire (elnök, alelnök) átruházhat. 
-         A V/12. pont további része 13. pontra változik.
Javasolja a képviselőknek, hogy a fenti módosításokat fogadja el. Kéri továbbá a képviselőket, hogy határozzanak arról is, hogy a társulási tanácsba delegálják, valamely képviselőt és annak nevét is írják le a határozatba, mivel az új önkormányzati törvény szerint a társulásokban az önkormányzatokat nem automatikusan a polgármesterek képviselhetik, hanem a képviselő-testületeknek kell a társulási tanács tagjait delegálni. Kéri a képviselők javaslatát.

Szlancsik János képviselő továbbra is javasolja Balog Imréné polgármestert.

 Dr. Molnár István képviselő egyetért a javaslattal.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslatokkal  egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:  

37/2013. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás felülvizsgált és a Társulási Tanács 14/2013. (IV. 10.) sz. határozatával jóváhagyott társulási megállapodását elfogadja. A társulási megállapodás 2013. július 1-vel lép hatályba.
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében Balog Imréné polgármester vesz részt a Békési Kistérségi Társulási üléseken.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő. értelem szerint


Balog Imréné Polgármester:
Ismerteti a képviselő-testülettel az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben foglaltakat. Az önkormányzatnak a településen, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása címen lehetősége van pályázatot benyújtani a Belügyminisztériumba 2013. május 2-ig bezáróan. A felmerésünk szerint az alábbi helyeken lenne megvalósítva a kültéri épület-, és térfigyelő kamera rendszer: Községháza 5673 Kamut, Petőfi u. 106. sz, 3/1. hrsz, Művelődési ház és park 5673 Kamut, Petőfi u. 47. sz, 375. hrsz, önk. ingatlanok 5673 Kamut Kossuth u. 13, 65. hrsz, Petőfi u. 26,  30. szám,  a temető 5673 Kamut Rákóczi u.  Belvízátemelő szivattyúk (2 db) 5673 Kamut, külterület.
A térfigyelő rendszer ezzel is elősegítené a bűnmegelőzést, csökkentené a betöréseket, lopásokat, nem utolsó sorban probléma esetén vissza lehetne nézni a faluba érkező idegen besurranókat, házalókat, faárusokat stb. Kamuton a START munka-mintaprogram keretében tartott állatok, megtermelt javak, termények, valamint a pályázaton beszerzett gépek, eszközök védelme tekintetében is erősen javasolt lenne az érintett ingatlanok kamerás védelme. Fontos, hogy a községen keresztül vezető főút mindkét ki és bevezető szakaszát is kamera figyelné. Ezen túl a piac, a parkoló, a piaciroda, a művelődési ház, a temető, a községháza, a belvízátemelő szivattyú is állandó megfigyelésben részesülne. Természetesen az Önkormányzatnál az adatvédelmi szabályokat szigorúan be kell tartanunk, a szabályzatokat, rendeleteket át kell majd dolgoznunk. Fontos továbbá, hogy a rendőrséggel, polgárőrséggel is szorosan együtt kell működnünk, amennyiben nyer a pályázat. A rendszer működtetését segíti, hogy a településen már kiépült szinte teljesen saját tulajdonunkban lévő - szélessávú internet hálózat, amely nagyban elősegíti egy jól megtervezett rendszer olcsóbb működtetését, fenntartását. A megvalósulást követően a fenntartási költségek minimálisak lennének éves szinten, amit az önkormányzatnak kell vállalnia a közbiztonság javítása érdekében. A tervezett beruházás összköltsége: közel 7 MFt, ezen bekerülési összegből 90%-os támogatás mellett, 10%-os önerőt kell a képviselő-testületnek felvállalnia, a 2013. évi költségvetésének terhére.
Kamut Község Önkormányzata a településen a helyi lakosok a községbe látogató vendégek részére növelni szeretné a közbiztonságot, ennek érdekében több helyen komplex kamera rendszer kiépítését tervezi. A pályázat fő célja a bűnmegelőzés, továbbá visszaszorítsa a helyi bűnözés, ezen belül a jelen levő a besurranásos, megtévesztéses bűnelkövetést. Ezen túlmenően a közterületek, önkormányzati tulajdonú közintézmények megfelelő védelmének, megfigyelésének megvalósítása. A pályázat célja még a Startmunka mintaprogramban korábban beszerzett eszközök, gépek, állatok egyéb megtermelt javak figyelemmel kísérése, védelme esetleges eltulajdonításának megakadályozása, megelőzése. A megnövekedett mozgó árusok, idegen árusok és egyéb átutazók miatt nőtt a lakosság (főleg az idősebbeket ért lopások) megtévesztések száma. Az elérendő célok közé tartozik, a közterületeken önkormányzati területeken az EU-s pályázati támogatással sikeresen befejezett beruházások (piactér, játszótér, művelődési ház, parkoló) megfelelő védelme a rongálók ellen. Kamuton 2013. 12. 31-ig befejező vízrendezési (belvízrendezési) feladatok keretében két átemelő szivattyú állás komplett felújítása, kiépítése történik meg, ahol a szivattyúk vagyonvédelmét, megfigyelését a kamerák biztosítanák a 24 órában. A településen döntő részben a mezőgazdaságból (növénytermesztés, állattenyésztés) élnek az emberek. Az önkormányzat több éve szorosan együttműködik a Polgárőrséggel, rendőrséggel, helyi vadásztársasággal, a bűnmegelőzés érdekében. A belterület 112 ha, a külterület közel 6000 ha. Az önkormányzat mezőőri szolgálatot működtet 2004-óta, amely jelenleg is a rendőrséggel és Polgárőrséggel napi kapcsolatban áll. A pályázat keretében megvalósuló beruházás helyszínei: a kamuti Községháza területén és közvetlen környezetében 8 kamerás rendszer kiépítése. Kamut Petőfi utca 106, hrsz: 3/1, a Művelődési ház és park környezetében (piac, parkoló) 16 kamerás rendszerkiépítése, Kamut, Petőfi utca 47. hrsz:375. Iskola utca 1-3. sz. hrsz: 376.A községi temető területén és környezetében 4 kamerás rendszer kiépítése, Kamut, Rákóczi utca 457, 458 hrsz, és 014/6 hrsz. Önkormányzati ingatlanok környezetében 3 db megvalósítási helyen összesen: 12 db kamera telepítése, Kamut, Petőfi u. 26, 139 hrsz. Kamut, Petőfi u. 30. 130 hrsz, Kossuth u. 13. 66/1 hrsz. Belvízátemelő szivattyúknál (2 db hely) összesen 4 db kamerás rendszer kiépítése, Kamut külterület 06/2 hrsz, 037/70 hrsz. Megfelelő szélessávú internet hálózat áll rendelkezésre a településen, amely önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzat a betervezett 10 %-os önerőn felül további terhet is vállal saját forrásból pl: a tartóoszlopok felállításával, közfoglalkoztatás biztosításával, egyéb szállítással. A település önkormányzata a kiépítendő kamera rendszer fenntartásáról megfelelően gondoskodik, a fenntartási költségeket biztosítani fogja. Továbbra is szorosan együtt kíván működni a rendőrséggel, polgárőrséggel, vadásztársasággal, egyéb helyi, civil szervezetekkel. Most van folyamatban a rendőrséggel az együttműködési megállapodás jóváhagyása, amely többek között a közbiztonság helyi javítását célozza. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslatukat.

Szlancsik Árpád Pál képviselő:
Pályázzon feltétlen az önkormányzat ilyen lehetőség nincs minden évben, most hosszú távra megoldható lenne a közterületek, épületek biztonságos védelme, kamera rendszer kiépítése.
Előnyt jelent a már meglévő szélessávú internet hálózat is. Támogatja a pályázatot.

Szlancsik János képviselő:
Véleménye szerint feltétlen adjon be pályázatot az önkormányzat a BM kiírásra, nagyon jó lenne, ha közbiztonság tovább javulna a faluban a kamerák beszerzése, felszerelése révén, javasolja a pályázat beadását az elhangzott pályázati összköltséggel és az ismertetett önkormányzati önerővel.

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselő-testületnek a közbiztonsági fejlesztés címen a pályázat benyújtását az előterjesztés szerinti költségekkel és műszaki tartalommal.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és - 6 igen szavazattal – elfogadja a következő határozatot:

38/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet, 4. pont, 8.§ (1) bekezdésében meghatározott, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása címen. Az önkormányzat a benyújtandó pályázatában a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében, beruházási összes költségként 6.560.715,- Ft-ot célzott meg. A pályázati támogatás megvalósításának helyei: Kamut Község Önkormányzatának az 1/1 tulajdonában lévő alábbi ingatlanokon: Községháza 5673 Kamut, Petőfi u. 106. sz, 3/1. hrsz, Művelődési ház és park 5673 Kamut, Petőfi u. 47. sz, 375. hrsz, önk. Ingatlanok 5673 Kamut Kossuth u. 13, 65. hrsz, Petőfi u. 26,  hrsz, 30. szám,   hrsz, Temető 5673 Kamut Rákóczi u.  hrsz, Belvízátemelő szivattyúk (2 db) 5673 Kamut, külterület  hrsz-ok.
Kamut Község Önkormányzata ezúton nyilatkozik, hogy az összesített pályázati fejlesztési költségből a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósításához összesen bruttó 656.071,-Ft-os, 10%-os önerőt (saját forrást) biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása, pályázati támogatás jogcímén Kamut Község Önkormányzata a Belügyminisztériumba 90%-os támogatásra nyújt be igényt összesen bruttó 5.904.644 forint összegben.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtásával.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Balog Imréné Polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti, hogy Kamut község Önkormányzata és a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár között Kamut település nyilvános könyvtári ellátása érdekében létrejött megállapodásnak megfelelően 2013. évben a település 835380,- Ft támogatásban részesül, melyet könyvtári szolgáltatásként a Békés Megyei Könyvtár nyújt az Önkormányzat számára.
A könyvtári ellátás hatékonyságának érdekében a rendelkezésre álló pénzösszeget a könyvtári szolgáltatásokhoz köthető igényeik és a szolgáltatások szakmai tartalmát meghatározó jogszabályok összehangolásával kívánják elkölteni. A 2013. évi költségvetési támogatás felhasználási terve a következő, műsoros programokra 200.000,- Ft, számítógép, technikai eszközök vásárlása 335.380,- Ft, könyvbeszerzés 300.000,- Ft.  Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottakat vegyék tudomásul.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az önkormányzat Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, mely 2014. március 31.ig érvényes. E szerződés keretében lesz lehetőség a községben élelmiszeradományt osztani a lakosság körében.

Balog Imréné polgármester ismerteti a Védőnői Szolgálatnál tartott szakfelügyeleti ellenőrzés megállapításait. Az ellenőrzés néhány kisebb hiányosságot állapított meg, melyek pótlása folyamatban van. .

A képviselők a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vették.

  
                                                                  KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

XXXX

A grémium március 28.-án az alábbi napirendi témákat fogadta el megtárgyalásra.

Napirend:

     1.)  A X. (Jubileumi) Falunap megtárgyalása I. forduló
       Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

         
2.)    Tájékoztató a helyi civilszervezetek tevékenységéről
Előterjesztők: civilszervezetek vezetői

3.) Bejelentések


Határozat folyószáma: 22/2013. 

Tárgy: A X. (Jubileumi) Falunap megtárgyalása I. forduló
      Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a hagyományőrző rendezvényt a X. Falunap szervezését időben el kell kezdeni. A Képviselő-testületnek meg kell határoznia a rendezvény időpontját, és gondoskodnia kell a szervezésben résztvevő személyek kijelöléséről is. A hagyomány szerint a Falunap minden évben Szent Gellért napjához kapcsolódik, mely szeptember 24-én lesz. Így arról kell dönteni, hogy a Gellért napot megelőző, vagy követő hétvégén lesz a Falunap, vagyis szeptember 21.-én vagy 28.-án. Ezt követően meg kell határozni a rendezvény jellegét, kereteit, a főbb programokat, és a fent maradt időt ki kell tölteni programokkal, úgy, hogy minden korosztály találja meg a szórakozását, programját. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a szeptember 21.-i napot javasolta a Falunap megrendezésére. Javaslatot kapott arra is, hogy a Kamutra kitelepítettek emléktáblájánál a megemlékezés hagyománnyá szerveződjön. Dr. Csizmadia Lajos és testvére Dr. Csizmadia Béla jelezték, hogy ez évben is részt kívánnak venni a Falunapon. A délután programhoz kapcsolódóan Leblanc Győző és Tóth Éva nem túl magas összegért, útiköltséggel együtt 90.000,- Ft-ért vállalnának egy órás műsoros előadást a délutáni órákban, az idősebb korosztály részére. A vendéglátással kapcsolatosan várja a képviselők, a meghívott vendégek, civil szervezetek képviselőinek javaslatát.

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ vezetője javasolja, hogy Tópart Vendéglőt az idei évben is hívják meg a vendégek ellátására. A háttér programokra, műsorokra javasolja a hagyományos programokat, főzőverseny, jó ebédhez szól a nóta, kamutiak bemutatkozása, (óvodások, iskolások, néptáncosok, nótaklubosok) kiállítások, arcfestés, játszóház egyéb hasonló programok. Javasolja még meghívni Galát Norbit, aki színi tanodás és a településhez van kötődése.

Szlancsik János képviselő a falunap időpontjának szeptember 21.-ét javasolja. A mobilszínpadot elhozzák Muronyból. Javasolja, hogy hívják meg a püspök urat, misét tartani. A főzőversenyre marhalábszár vásárlását javasolja, mivel abból a legkönnyebb a főzés.

Balog Imréné polgármester javasolja, hogy a Falunap megszervezésére hozzanak létre szervező bizottságot. A szervező bizottságba javasolja Kiss Annát, Szlancsik Jánost, Salamon Andreát, Benkő Zoltánnét, Szlancsik Árpádot és Mucsi Jánosnét. Kéri a képviselők véleményét.

Hegedűs László jegyző a Falunap megrendezésével kapcsolatban elmondja, hogy az áramellátást ez évben még jobb színvonalon kell biztosítani, tanultak az előző évi problémákból. Az árusok térítési díjat fizetnek majd, telefonszámot kapnak, hogy kit kell keresni, ha áramra van szükségük.
Mucsi Jánosné jelzi, hogy vállalja az árusok elhelyezését, évek óta végzi ezt a feladatot. A nap későbbi szakában vállalja a tombola árusítását, szervezését. 

Szlancsik Árpád Pál képviselő kérdezi, hogy ki lesz a műsorközlő?

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy Szabó Ilát keresik meg a falunapi műsorközlésre, aki évek óta részt vesz a Falunapon. Javasolja a Képviselőknek, hogy az elhangzott javaslatokat fogadják el.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

22/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi X. Jubileumi Falunap időpontját 2013. szeptember 21. napján határozza meg. A Falunap szervező bizottságának tagjai a polgármester és a jegyző vezetésével Kiss Anna, Szlancsik János, Salamon Andrea, Benkő Zoltánné, Szlancsik Árpád és Mucsi Jánosné lesz. A bizottság feladata lesz a Falunap programjának teljes összeállítása.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Határozat folyószáma:   23/2013. 

Tárgy: Tájékoztató a helyi civilszervezetek tevékenységéről
Előterjesztők: civilszervezetek vezetői

(Előterjesztések írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester köszönti a civilszervezetek vezetőit, képviselőit. A felkért civilszervezetek elküldték a tájékoztatókat, melyeket megköszön. Az elkészített dokumentumok alapján a Képviselő-testület képet kapott a civilszervezetek tevékenységéről. Tájékoztatót küldött a Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, Sportegyesület, a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kamuti Gyermekekért Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, az Együtt Kamutért Közhasznú Egyesület, valamint a Vöröskereszt szervezete.
Ezek a szervezetek többségében kaptak támogatást az önkormányzattól. Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket a tájékoztatókról.

Földesiné Püski Mária az Alapítvány képviselője elmondja, hogy néptáncosaik részére ruhát készítettek, melyből a szülők kivették részüket. A ruhakészítést úgy próbálják honorálni, hogy a programokra meghívják a szülőket is, esetleg kedvezményt biztosítanak. A néptánc oktatás díja havi 200,- Ft, melyet adományként kezelnek. Elmondja még, hogy a 2011. évi adók 1 %-ának felajánlásából összesen 165.512,- Ft érkezett az alapítvány számlájára, melyből utazási költségeket, zeneiskolai tandíjakat fizetnek, Megköszöni a Képviselő-testület és a képviselők eddigi felajánlásait, és reméli, hogy 2013. évben is számíthatnak a támogatásukra.

Raffay Györgyné a Nyugdíjas Klub vezetője elmondja, hogy sok tagjuk van, és nagyon sok rendezvényt bonyolítanak önállóan, és társulva más szervezethez is. Ez kitűnik a Nyugdíjas Klub évi munkatervéből is. Az önkormányzat felé, ha kérelemmel fordulnak, legtöbb esetben teljesítésre kerül. Ezt külön megköszöni a képviselő-testületnek, és a képviselőknek.

Laurinyecz Pál a Polgárőrség elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a polgárőrség tagjai minden települési rendezvényen részt vettek 2012. évben. Egy-egy családi esemény idején (esküvő, temetés) fokozottabb szolgálatot adnak, vigyázzák a távol lévő emberek értékeit. A községi nagy rendezvényeken biztosítják a rendezvény nyugalmát, éjjel pedig őrzik az értékeket.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a Polgárőrségnek köszönettel tartoznak tevékenységükért. Reméli, hogy ez évben is számíthatnak a községi rendezvényekhez kapcsolódóan a település nyugalmának megőrzésére. Továbbá az önkormányzatnak segítségére lehetnek a startmunka mintaprogramon belül a közfoglalkoztatásban biztosított növénytermesztés és állattartás védelmében. Megköszöni a falu közbiztonságának elősegítésében való közreműködést, az eddigi munkájukat és a benyújtott tájékoztatót.

Vetési István óvónő megköszöni a képviselő-testületnek és a képviselőknek a felajánlást, és reméli, hogy 2013-ban is teljesítik kérésüket.

Balog Imréné polgármester felkéri Mucsi Jánosnét, hogy ismertesse a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Kamuti helyi Szervezetének felállását.

Mucsi Jánosné a mozgáskorlátozottak képviselője elmondja, hogy a régi mozgáskorlátozott szervezet már nem működött, ezért 2012. december hóban lemondott a vezetőség és a csoport megszűnt. 2013. januárban Laukó András és Kovács Ágnes felkereste, hogy alakítsák újjá a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Csoportját. Jelenleg Laukó András a megbízott elnök, Kertész Sándor az elnökhelyettes, Mucsi Jánosné a pénztáros. Próbálnak újra indulni, egy hónapban kétszer van ügyfélfogadás. Körlevelet, tájékoztatót adnak ki a működésükről. A tagdíj 1200,- Ft/Fő/év eddig 63 fő tag jelentkezett. Terveznek önálló programokat, de más szervezettel együtt is szívesen együttműködnek, pl. Nyugdíjas Klub, Alapszolgáltató Intézmény. Tervezik a részvételt a Kistérségi Fesztiválon, valamint a Falunapon.

Jónás Sándor a Kamuti Sportegyesület elnöke elmondja, hogy a kamuti focicsapatnak felszerelésre, mezre lenne szüksége.  Elmondja továbbá, hogy a pálya locsolásához használt villanyvezetéket kellene felújítani. Továbbá segítséget kér abban, hogy az elhasználódott padokat javítsák ki. Segítséget kér még 50 méter 1 colos locsolócső beszerzéséhez a sportpályára.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a Sportegyesület részére nevezési díj kifizetése lett betervezve, de a sportpálya bérbeadásából befolyt bevételből is juttatnak az Sportegyesületnek. Megígéri, hogy a közfoglalkoztatás keretében megoldják a sportöltöző festését. Megköszöni a Kamuti Sportegyesület beszámolóját.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy 2013. március 31.-ig számolnak majd el a támogatásokkal a civilszervezetek. Kéri, hogy a tavalyi, 2012. évi közhasznúsági beszámolót – minden civilszervezet igazolja, csatolja az önkormányzat felé, csatolja a beszámolóhoz. Ez minden civilszervezetre vonatkozik.

Salamon Andrea képviselő, és a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola képviselője, arra kéri az önkormányzatot, hogy gondnoki feladatokra biztosítsanak egy embert. Sok esetben gond adódik, melyet Ők pedagógusok nem tudnak megoldani, libeg a radiátor, a székből kiesik egy csavar. Kellene egy gondnok, aki a feladatokat megoldja.

Vetési Istvánné óvónő csatlakozik Salamon Andreához, mivel hasonló helyzet van az óvodában is. Náluk az udvari játékokat kellene átnézni.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy biztosítanak az óvodához és az iskolához is gondnokot, valószínűleg közfoglalkoztatásban 1-1 napra. A megadott időpontra gyűjtsék össze a problémákat és azon a napon megoldják a feladatokat.

Raffay Györgyné a Nyugdíjas Klub vezetője megköszöni az autóbuszmegállóhoz készített kerékpártárolót, elmondja, hogy jó lenne minden autóbusz-megállóhoz, de az iskolai megállónál lévővel is nagyon elégedettek. Nagyon szép az iskolánál lévó autóbusz-váróhely is, dicséret érte. A Nyugdíjas Klub tagjai idén is gondoskodnak az autóbuszvárók rendbetételéről.
Bejelenti még, hogy 40 fős biliárd versenyt rendeznek április 5-én, reggel 9 órától este 7 óráig tervezik megtartani. A vendégek nagyon elégedettek, szeretnek Kamutra jönni. Tetszik nekik a szépen felújított Művelődési Ház. Elmondja, hogy az Adventi Gyertyagyújtáson szinte minden civilszervezet gyújtott már gyertyát, kivéve a Sportegyesület. A 2013. évi Adventi Gyertyagyújtásra ezúton hívja meg a Sportegyesületet, ez évben nem maradhatnak ki.  Jelenleg a húsvéti ünnepekre készülnek, kézműves foglalkozásokon horgolt húsvéti tojás, virágkosarat készítenek.
A Falunapra kiállítással készülnek ahol a szőtteseket, szövések bemutatását szeretnék megvalósítani. Ez közös munka lesz, melyhez kíván mindenkinek erőt, egészséget.

Dr. Molnár István képviselő, háziorvos visszaesésnek tartja, hogy ennyire kevés a véradás. Kevés a munkahely, nincs propagandája a véradásnak. Régen a munkahelyek szponzorálták a véradásokat, ők biztosították az étkezéseket, a vendéglátást. Jelenleg a kórházakban kevés a vér, egyes műtétekhez külön kell szervezni véradást. Tiszteletet kell adni annak a néhány embernek, aki önkéntesen hajlandó vért adni. A civilszervezetek beszámolóit, javasolja a képviselőknek elfogadásra.

Salamon Andrea képviselő a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola képviselője beszámol a 6. osztály kompetenciaméréséről. Minden vizsgált rész kiemelkedő eredményt mutat. A gyerekek jól teljesítettek. Az iskolán kívüli tevékenységekről elmondja, a néptáncot a gyerekek jobban szeretik mióta Mahovics Tamás oktatja. A fociról elmondja, hogy sokat ügyesedtek a gyerekek, időnként már nyernek is. Újabb tevékenységként jelent meg az iskolában a tájfutás, melyben a részt vevők jó eredményeket értek el.
Elmondja még, hogy az osztályok idén is részt vesznek a K&H Bank által meghirdetett versenyen. A 7. osztály biológiai versenyen vett részt, ahol jól szerepeltek, az eseményekről az iskoláról szóló beszámolóban fognak írni. Erdei Iskola 2013. évben nem lesz. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Raffay Györgyné a Nyugdíjas Klub vezetője megdicséri a gyerekeket, mert amikor az iskolába megy udvariasak, előre engedik, előre köszönnek neki. Úgy látszik, hogy a gyerekek neveltségi szintje növekszik.

Balog Imréné polgármester összefoglalójában elmondja, hogy a községben több civilszervezet is működik. A civilszervezetek aktívak, jól működnek, sok rendezvényt tartanak, melyek sikeresek, eredményesek.  A képviselő-testületi ülésen szinte mindenki képviseltette magát, ezért nagyon szépen köszöni a munkát, a tájékoztató elkészítését. A civilszervezetek tájékoztatóit javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

23/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civilszervezetek 2013. évi tervezett tevékenységéről szóló tájékoztatóit jónak tartja és az előterjesztés szerint, elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Határozat folyószáma:    24/2013.

Tárgy: Bejelentések

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ Vezetője elmondja, hogy 2013. július 6-án „Együtt Kamut apraja-nagyja!” címmel egy községi szintű programot terveznek. Ez nem falunap, ne tévesszen meg senkit, ez egy családi nap. Egészségneveléssel kapcsolatos programokat terveznek és hagyományőrző, régi szokásokat kutatnak. Az előadásokon kívül lenne mozgásos program. Fellépne egy „zumba” csoport, „Fut a Kamut” versenyt rendeznek. Sorversenyeket, családok részére és egyéb kreatív foglalkozásokba lehetne bekapcsolódni.
Ebédre babgulyást terveznek főzni. 14 órától Péter Erika énekművész lép fel, Szák-Kocsis Péter kíséretében. Lehetőséget kapnak fellépni az ovisok, az iskolások. Később régi játékok felelevenítése lesz. Este retródisco a fiataloknak.

Szlancsik Árpád Pál képviselő kérdezi, hogy tombolát terveznek-e?

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ Vezetője elmondja, hogy tombolát nem terveznek.

Szlancsik Árpád Pál képviselő javasolja, hogy legyen tombola, mivel az igen eredményes szokott lenni. Javasolja, hogy délelőtt ne legyenek kötött programok, délelőttre összerázó programok kellenek, közös játékok, versenyek, vagy akár főzzön mindenki, amit akar, hozott anyagból.

Mucsi Jánosné javasolja, hogy estefelé áruljanak sült kolbászt, júliusban már jól fog esni.

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ Vezetője elmondja, hogy folytatják tovább a szervezést, és bármilyen segítséget, anyagi támogatást szívesen fogadnak.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy elkészült, a 2012. évi költségvetési beszámoló, melyet a Kincstár elfogadott.  

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy az óvodához venni kellett egy hűtőszekrényt, és egy gáztűzhelyet, az iskolához pedig egy hűtőszekrényt az élelmiszerek tárolására.

Hegedűs László jegyző ismerteti a 2013. március 20-ig adónemenkénti befizetéseket. Az önkormányzat elégedett a lakosság adófizetési moráljával.
Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a SZAWI BT. Kamut Petőfi utca 5. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének elkészítése folyamatban van. 

A képviselők az elhangzott bejelentéseket tudomásul vették.

Határozat folyószáma:    24/2013.

Tárgy: Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket.

Szlancsik Árpád Pál képviselő elmondja, hogy a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét jónak tartja és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            
24/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jónak tartja, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Határozat folyószáma:    25/2013.

Tárgy: Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Megállapodása
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester


Balog Imréné polgármester ismerteti a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Megállapodását. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket.

Dr. Molnár István képviselő véleménye szerint a Pénzügyi Megállapodás jó, javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

25/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületével közösen fenntartott Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Megállapodását jónak tartja, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokat át kell dolgozni. Az átdolgozásukhoz a program megvásárlásra került.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer építéséről 2013. március 11-én aláírták a nyertes vállalkozóval a vállalkozói szerződést. A munkaterület átadásra került. Kéri a képviselőket, hogy a bejelentést vegyék tudomásul.

Balog Imréné polgármester ismerteti a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kamuti Telephelyén megrendezendő II. Kamuti Katolikus Focikupa rendezvényről szóló tájékoztatót. Vendégek lesznek a gerendási, telekgerendási, nagybánhegyesi, végegyházi, békéscsabai és kétsopronyi iskolák diákjai, tanárai. A program megvalósításához anyagi támogatást kérnek a képviselőktől. A programhoz 50.000,- Ft-ot kérnének a Képviselői Alapból. Kéri a képviselők felajánlását.
Dr. Molnár István képviselő támogatja a programot és 10.000,- Ft-ot ajánl fel a rendezvényre. Szlancsik Árpád Pál képviselő, Salamon Andrea képviselő, Szlancsik János képviselő és Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő szintén személyenként 10-10.000,- Ft-ot ajánl fel az iskolai rendezvényre.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:            

27/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kamuti Telephelyén megrendezendő II. Kamuti Katolikus Focikupa megrendezéséhez 50.000,- Ft-ot, azaz ötvenezer forintot biztosít. A költség fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a Képviselői Alapja biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2014. március hó 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Kamuti Csoportja anyagi támogatást kér a tervezett programok megvalósításához. (Anyák napja rendezvényre Kamut községben.)

Dr. Molnár István képviselő felajánl 5.000,- Ft-ot a Képviselő Alapjából. Szlancsik János képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő, Tér Tibor képviselő, Szlancsik Árpád képviselő és Salamon Andrea képviselő csatlakozik a felajánláshoz, szintén 5-5000,- Ft-ot ajánlanak fel a Mozgáskorlátozott Kamuti Csoportjának az anyák napja megrendezéséhez, összesen 30.000,- Ft-ot.

A Képviselő-testület a felajánlásokkal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:  

28/2013.(III. 28.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Kamuti Csoportja részére az anyák napi ünnepség megrendezéséhez 30.000,- Ft-ot, azaz harmincezer forintot biztosít, melyet az egyesület pénztárosa Mucsi Jánosné kezeihez kell kifizetni, és 2014. március 31-ig kell elszámolni vele. A költség fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a Képviselői Alapja biztosítja. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester


                                           Kamut Község Önkormányzata 


XXXXX


Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 28.-án tartotta soron következő ülését.

A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra;

Napirend:
1.)   A 2013. évi költségvetés megtárgyalása
       (Kamut Község Önkormányzatának költségvetése, valamint a Polgármesteri 
         Hivatal költségvetése
         Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

 2.)   A 2013. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

 3.)   Március 15-e megünneplése
        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
 4.)   Bejelentések

Rendelet folyószáma: 3/2013.

Tárgy:   A 2013. évi költségvetés megtárgyalása
             (Kamut Község Önkormányzatának költségvetése, valamint a Polgármesteri 
             Hivatal költségvetése
             Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a 2013. évi önkormányzati költségvetési adatokat. Ezen belül ismerteti külön-külön a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzatra vonatkozó részletes adatokat. A hivatal és az önkormányzat adatai adják együttesen az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetését. Az előterjesztett anyag elkészítéséhez a meglévő költségvetési tervezői program táblázatait használták. A költségvetés I. fordulójában tárgyalt főösszeghez képest kisebb módosítással az önkormányzat költségvetése 100.690 e Ft bevételi és 100.690 e Ft kiadási főösszegben határozható meg. Elmondja, hogy működési forráshiányt az önkormányzat a költségvetésében 2013-ban nem tervezhet. Tájékoztatja a képviselőket a bevételi és kiadási előirányzatokról. Ismerteti a képviselő-testülettel az önkormányzat Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának az írásos véleményét a 2013. évi költségvetés tervezetéről.

Szlancsik János képviselő véleménye szerint a 2013. évi költségvetés jól van elkészítve, csak a teljesítése is sikerüljön. Javasolja elfogadásra.

Dr. Molnár István képviselő véleménye szerint a költségvetés jó, javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:


Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésről

A rendelet pontos szövegét a … számú melléklet tartalmazza.

Határozat folyószáma: 16/2013.

Tárgy:  A 2013. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
             Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester ismerteti a 2013. évi közbeszerzési terv tervezetét. Kamut Község Önkormányzata 2013. évben a településen belvízvédekezéssel kapcsolatosan elnyert pályázat megvalósítása érdekében kíván közbeszerzést indítani. A közbeszerzési terv jelenleg ezt tartalmazza összesen nettó 50 millió HUF összegben. Amennyiben egyéb beszerzésre lesz szükség az év folyamán, úgy a tervet módosítani kell. Javasolja a közbeszerzési tervet a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Szlancsik János képviselő a 2013. évi közbeszerzési tervet javasolja elfogadásra.

Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő szintén javasolja elfogadásra a 2013. évi közbeszerzési tervet.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:


16/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi önkormányzati közbeszerzési tervét az előterjesztés alapján, a képviselő-testületi határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. március 31.

Határozat folyószáma: 17/2013.

Tárgy: Március 15.-e megünneplése
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester ismerteti a március 15.-i ünnepség megtartásának tervezetét. A Művelődési ház előtt az 1848-as emléktáblánál történik a koszorúzás. Műsorral a hatodik osztályos gyerekek készülnek, hangosítást kérnek. A műsor után egy szerény vendéglátásra, beszélgetésre kerül sor, ez már hagyománnyá vált a községben. Javaslat érkezett a községből több személytől is, hogy a koszorúzási ünnepség március 14.-én délután 15 órakor legyen, ez az időpont megfelel-e a képviselőknek? Kéri a képviselők véleményét.

Szlancsik János képviselő egyetért a javaslattal, hiszen más településeken is szokták előrehozni a megemlékezést, a koszorúzást. Javasolja a változtatást.

Salamon Andrea képviselő, pedagógus egyetért a március 14.-i koszorúzással, mivel március 15.-epénteki napon lesz – ez tanítási szünet is egyben –, a műsorban szereplő gyerekek is jobban részt tudnak venni, és a vidéki felkészítő tanárnak sem kell 15.-én Kamutra átjönni Békéscsabáról. Javasolja, hogy az ünnepség március 14.-én 15 órakor legyen az 1848-as emléktáblánál.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:


17/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a március 15.-i megemlékezést, koszorúzást 2013. március 14.-én 15 órai kezdettel szervezi meg, a Művelődési Ház parkjában lévő emléktáblánál.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: 2013. március 14.

Határozat folyószáma: 18/2013.

Tárgy: Közbeszerzési Bírálóbizottság jelentése
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester ismerteti a Kamuti Közbeszerzési Bírálóbizottság jelentését, a belvízvédelmi csatornahálózat közbeszerzési eljárása tekintetében. Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárásra meghívott és azon részt vett ajánlattevők közül, az ajánlattételi felhívásban foglaltak alapján minden szempontnak a Homokbánya-Hajdúsámson Kft. (4251 Hajdúsámson Rákóczi utca 1. szám) felelt meg hiánytalanul. Megállapítható volt, hogy a Homokbánya-Hajdúsámson Kft. (4251 Hajdúsámson Rákóczi utca 1. szám) ajánlattevő ajánlata volt a legkedvezőbb, a legjobb ajánlat. A Homokbánya-Hajdúsámson Kft. a „Kamut község belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése címen meghirdetett beszerzési ajánlattételi felhívásra nettó: 50.292.947.-Ft, összegű ajánlatot adott, amely ajánlattal a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdethető. Az önkormányzat közbeszerzési eljárása érvényes és eredményes volt. Ismerteti a közbeszerzési eljárás vonatkozásában az összegző véleményt az ajánlatok elbírálásáról. Ismerteti a vállalkozói szerződés főbb tartalmi elemeit. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Homokbánya-Hajdúsámson Kft-vel (4251 Hajdúsámson Rákóczi utca 1. sz.) kösse meg a vállalkozási szerződést.

Felkéri a képviselőket, mondják el a véleményüket. A képviselők részéről vélemény hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület az elhangzott jelentéssel egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:18/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó a „Kamut Község belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem”, Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. meghirdetett közbeszerzési eljárás lezárásaként – az ajánlattételi felhívás alapján –, a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárásra meghívott és azon részt vett ajánlattevők közül, az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak minden szempontnak a Homokbánya-Hajdúsámson Kft. (4251 Hajdúsámson Rákóczi utca 1. szám) felelt meg hiánytalanul. A Képviselő-testület megállapította, hogy a Homokbánya-Hajdúsámson Kft. (4251 Hajdúsámson Rákóczi utca 1. szám) ajánlattevő ajánlata volt a legkedvezőbb, a legjobb ajánlat. A Homokbánya-Hajdúsámson Kft. a „Kamut község belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. meghirdetett beszerzési ajánlattételi felhívásra nettó: 50.292.947.-Ft, azaz Ötvenmillió-kettőszázkilencvenkettőezer- kilencszáznegyvenhét – forint összegű ajánlatot adott, amely ajánlattal az önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Homokbánya-Hajdúsámson Kft. (4251 Hajdúsámson Rákóczi utca 1. szám) ajánlattevővel a „Kamut község belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem”kivitelezési, beruházási munkákra a vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné Polgármester

Határozat folyószáma: 19/2013. 20/2013.

Tárgy: Bejelentések
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést e törvény módosításának megfelelően aktualizálni kell. 
Ezt követően ismerteti a szerződés tervezetet, és javasolja a képviselőknek, hogy tegyék meg javaslataikat a szerződés tervezettel kapcsolatban.

A feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület az ismertetett feladat-ellátási szerződés tartalmával egyetért és 4 igen szavazattal – egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:


19/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény felhatalmazása alapján a háziorvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításával egyetért, azt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Határozat folyószáma: 20/2013.

Tárgy: Hulladékgazdálkodás
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

A Képviselő-testület a lakossági kommunális hulladék elszállítással kapcsolatos megállapításokkal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:


20/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településről történő hulladékelszállítás 2013. január 1.-től 2013. június 30-ig - jelenlegi rendszerességgel – történjen. 2013. július 1-től a szolgáltató dolgozzon ki olyan alternatívát, hogy a településen a hulladékmennyisége csökkenjen és valósítsa meg azt a gondolatot, hogy minden lakos annyit fizessen, amennyit szemetel.

Határidő: azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester

Hegedűs László jegyző bejelenti, hogy 2013. február 28.-val lezárul egy korszak, megszűnik Kamut Község Polgármesteri Hivatala, és 2013. március 1.-től létrejön a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal 5673 Kamut, Petőfi utca 106. szám alatti székhellyel, a társtelepülésen, Bélmegyer községben kirendeltség működik. A közös hivatal vezetője a jegyző, aki mindkét településen végzi tevékenységét.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy változás az óvodai és az iskolai napközis étkeztetésben lesz, mivel a napközis étkeztetést Bélmegyer község konyhájáról oldják meg 2013. március 4.-től.

Salamon Andrea képviselő elmondja, úgy tudja, hogy Bélmegyerről naponta csak egyszer jön az autó, hogyan oldják meg a tízórait?

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy naponta egyszer jön az autó, amely hozza az ebédet, uzsonnát és a következő napi tízórait. A tízórait úgy állítják össze, hogy előző nap le-szállítják a tea alapanyagát, citromot, cukrot. A helyi melegítőkonyhában a vizet kell felforralni hozzá. Az óvodában biztosított az új gáztűzhely. Hamarosan mindkét intézményhez (óvoda, iskola) szükség lesz hűtőszekrényekre is.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy több szülő jelezte már nyári napközi iránti igényét. Az igényeket jelezte a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda felé. Az igazgatóasszony elmondta, hogy máshelyekről is jeleztek ilyen igényt, keresik a megoldást. Elmondta még, hogy a nyári napköziben az étkezésre, mivel nem oktatási hónap, nem biztosított az állami normatíva, így a teljes költséget az igénylő szülőknek kell megfizetniük. Elmondja még, hogy a továbbiakban keresik a lehető legjobb megoldást.

A képviselő-testület az elmondottakat egyhangúan tudomásul vette.


Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Kamuti Teleház működése 2012. december 31.-vel megszűnt. Az ott használt nyomtató-fénymásoló karbantartási szerződését is sikerült február 28.-val megszüntetni, a könyvtárban lévő nyomtatót, másolót úgy lehet működtetni, ha visznek hozzá papírt, festéket. A jövőben új gép beszerzésére a könyvtárfejlesztés keretében van lehetőség. A könyvállomány fejlesztése mellett számítástechnikai eszközökre is szüksége van a könyvtárnak, mely a megyei könyvtárral történő egyeztetés alapján megoldható. Az elmúlt évben a könyvállomány jelentősen gyarapodott, az idei évben nyomtató- fénymásoló gép szükséges. Kéri a képviselők véleményét.

A képviselő-testület az elmondottakat egyhangúan tudomásul vette.

Balog Imréné polgármester tájékoztatja a képviselőkkel, hogy 2013. február 26-án a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzést tartott a községben a belvízelvezető csatornákat, árkokat vizsgálták felül, hogy tiszták-e, átjárhatók-e, egy esetleges belvíz esetén alkalmasak-e a belvíz elvezetésére. A katasztrófavédelem elégedett volt az eredménnyel, az árkok, csatornák tiszták, rendben tartottak. A védekezési tervek készen vannak, azok felülvizsgálata folyamatos.


XXX

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31.-én tartotta tárgyévi első ülését.

A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra;

Napirend:

  1. Közös hivatal működésével kapcsolatos feladatokról szóló intézkedések
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
  1. A 2013. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Tárgy: Közös hivatal működésével kapcsolatos feladatokról szóló intézkedések


Balog Imréné polgármester elmondja, hogy Bélmegyer Község polgármesterével napi szinten van kapcsolata a közös hivatal létrehozása ügyében. Jelenleg van folyamatban a jegyző helyettesítésének megoldása. Amíg Bélmegyer községnek nem lesz helyettesítő jegyzője, Képviselő-testületi ülést nem tudnak tartani. Az elmúlt évben Bélmegyer Község Képviselő-testülete nem hozta meg a szükséges határozatokat, így február hónapban kell ezt megtenniük. Elmondja továbbá, hogy elkészült a megállapodás, melyről kikérték a törvényességi felügyelet véleményét is. Tájékozódtak a közös hivatal számlavezetésének formájáról. 2013. február 28-án megszűnik Kamut Község Polgármesteri Hivatala, javasolja, hogy a hivatal megszüntetéséről döntsön a Képviselő-testület.  2013. február 28-ig döntenie kell a közös hivatal létrehozásáról Bélmegyer Községnek is. Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december hónapban döntött, és javasolja, hogy a decemberben hozott döntését a Képviselő-testület erősítse meg. 
A közös hivatal vezetője a jegyző lehet. Jelenleg egy átmeneti időszak van február 28-ig, ha ez lejár a Békés Megyei Kormányhivatal jogköre lesz, hogy a közös hivatalokat létrehozza, vagy a kistelepüléseket valamely már működő szervezethez csatolja. A jegyzőt a székhely település polgármestere nevezi ki a társult település polgármesterének egyetértésével. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket Polgármesteri Hivatal megszűnésével, a közös hivatal létrehozásával és a jegyző kinevezésével kapcsolatban.

Szlancsik János képviselő elmondja, hogy egyetért a közös hivatal létrehozásával 2013. március 1-től, és egyetért – Hegedűs László jegyző – pályázat nélküli kinevezésével.

Dr. Molnár István képviselő támogatja Szlancsik János képviselő álláspontját.

Salamon Andrea képviselő egyetért Hegedűs László jegyző pályázat nélküli kinevezésével.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – a következő határozatokat hozza:

8/2013.(I. 31.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 85. §  (1)-(2) és (4) bekezdés alapján úgy határozott, hogy 2013. március 1.- napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Bélmegyer Község Önkormányzatával Kamut Község székhellyel (5673 Kamut Petőfi utca 106.)  és Bélmegyeri Kirendeltséggel (5643 Bélmegyer Petőfi utca 2.). A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása érdekében Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erre vonatkozó együttműködési megállapodást az előterjesztés alapján elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

9/2013.(I. 31.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. (Mötv.) 42. § 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelemmel a törvény (Mötv.) 84. § és 85.§-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ban foglaltakra, a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – a határozat melléklete szerinti tartalommal - 2013. március 1-jei hatályba lépéssel  elfogadja, az intézményt jogutódlással -  Kamut Község Polgármesteri Hivatala jogutódjaként -  létrehozza. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, az új közös önkormányzati hivatal létesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

10/2013.(I. 31.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2013. február 28.- nappal bezáróan a „Kamut Község Polgármesteri Hivatala” elnevezésű költségvetési szerv megszüntetéséről döntött. A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal – az előterjesztésnek megfelelően a Kamut Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megszüntetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásával.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Balog Imréné polgármester

Tárgy: A 2013. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A törvény értelmében költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Alapjaiban megváltozott az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013-tól, miután az önkormányzattól az államigazgatási feladatok egy része az államhoz került. Az önkormányzati feladatellátás jelentősen megváltozott, de átalakították a megmaradó feladatok forrásszabályozását is. Az új finanszírozási struktúra elszakad az eddig jellemző támogatási   rendszertől.
A törvény szerint kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati            feladatok        és        helyi    közügyek        szétválasztásának.
A változások miatt jelentős összeg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezetébe kerül át, a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartására.

A települési önkormányzatok működésének előirányzata oszlik meg egyebek mellett az igazgatással, településfejlesztéssel, ivóvízellátással, gazdaságszervezéssel, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok között. A feladatátrendeződés megjelenik a köznevelés területén is, az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megváltozott, az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. 
A helyhatóságok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását, melyet a létalapként nyújtott szociális ellátásokra finanszíroz - például rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást - a helyi hatáskörű és a krízissegélyezést, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészt, az önkormányzati lakástámogatást, valamint a szociális- és gyermekjóléti alapellátások támogatását tartalmazza. A kulturális feladatokra, a könyvtárak, támogatására, az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatását finanszírozza. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatot a lakossági közműfejlesztésre, a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására, kompok, révek fenntartására, felújítására, határátkelőhelyek fenntartására    használhatják    fel.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény által az önkormányzatunk számára a központi költségvetésből biztosított források a racionális és szigorú gazdálkodás mellett éppen csak fedezik a kötelező feladatok ellátásának költségeit. 
A település üzemeletetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 6.207.263,-Ft, ez az összeg tartalmazza a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok költségeit, mely 2.649.059,-Ft,  közvilágítás fenntartásának támogatása 3.044.200,-Ft, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 414.004,-Ft, közutak fenntartásának támogatása 100.000,-Ft. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.000.000,-Ft. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.311.532,-Ft. Tanyagondnoki szolgálat támogatása 1.996.550,-Ft.
Az önkormányzati hivatal működésének támogatásához a központi költségvetés a lakosságszám figyelembevételével (2,94) 3 fő elismert hivatali létszám (ügyintéző) költségeit finanszírozza. Mindez már a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos. A támogatás összege 13.465.200,-Ft, mely összegből 5.647.965,-Ft az elvárt bevétel, mely a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti. Önkormányzatunk a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi iparűzési adóalap összegéről. Külön-külön költségvetési/finanszírozási számítási alap érvényes 2013.01. hó és 04. hó 30. között, valamint 8 hónapra 2013. 05.01.-től kezdődően, 12. hó 31.-ig. A feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó éves központi költségvetési támogatás összege a fenti számok figyelembe vételével 22.332.580,-Ft.   
A Képviselő-testület részére külön-külön került benyújtásra az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetése. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése külön részként tartalmazza a Polgármesteri hivatal, mint önálló költségvetési szerv éves költségvetését is.            
11/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés alapján - a 2013. évi költségvetés I. forduló tervezetét megtárgyalta és elfogadja. A részletes költségvetés a februári testületi ülésre 2012. február 28. külön Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal vonatkozásában kerül átdolgozásra, beterjesztésre.

Tárgy: Bejelentések

Tárgy: Rendelet alkotás a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról
           
Balog Imréné polgármester ismerteti a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet. Kamut Község Önkormányzatának eddig is volt ilyen jellegű rendelete. A rendelet felülvizsgálata időszerűvé vált az időközben bekövetkezett jogszabályi változások következtében. Az új hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény továbbiakban: Htv.) kihirdetése és 2013. január 1.-től történő hatályba lépése, valamint a településen a lakossági szolgáltatási díj 2013. január 1-től történő bevezetése indokolja.
Az új jogszabály szemléletváltásra ösztönöz: legfőbb célja, hogy minél kevesebb hulladék képződjön és az, a legnagyobb arányban hasznosuljon.
A törvény kiterjed egyebek mellett az elkülönített gyűjtési rendszer felállítására, a hasznosítási arányok növelésére, a gyártó kiterjesztett felelősségére. Továbbfejleszti a hulladékhierarchia rendszerét, amely a hasznosítási lehetőségeken belül is elsőbbségi sorrendet határoz meg.
Mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy csökkentsük a hulladék képződését.
Arra kell törekednünk, hogy a képződő hulladékot az emberek az otthonaikban fajtánként elkülönítve gyűjtsék annak érdekében, hogy a papír, a műanyag a fém, az üveg és a biológiailag lebomló hulladék hasznosítható legyen. A cél, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerüljön a lerakókba.
Az új törvény az egész országban kötelezően bevezeti az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert, amelyet 2015-ig kell elindítani. Célja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó üveg, fém, műanyag és papír hulladék 50%-át, a nem veszélyes építési-bontási hulladék 70%-átvisszagyűjtsük és anyagában hasznosítsuk. A képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében az új törvény a környezetvédelmi hatóságoknak és a települési önkormányzatoknak 6 évre kiterjedő Nemzeti Megelőzési Program kidolgozását írja elő, amely meghatározza az adott területre vonatkozó megelőzési célokat és intézkedéseket. Ez a területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek részét képezi, és hozzájárul ahhoz, hogy a korábbinál szervezettebb keretek között valósuljanak meg a hulladékképződés megelőzésére irányuló célkitűzések. Emellett a programnak köszönhetően könnyebben nyomon követhetők az intézkedések eredményei.
Az új szabályozás értelmében 2013. január 1.-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami irányítás alá került, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van.
Az Európai Unió 2008. november 19-én elfogadott új hulladékgazdálkodási irányelve előírta a tagállamoknak, hogy 2 éven belül léptessék életbe az irányelvben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges nemzeti szabályokat. A kormány tekintettel az egyes törvényi előírások tartalmi változására, valamint a világos és átlátható szabályozás szükségességére új törvény megalkotásáról döntött.
Az új törvényben a „szennyező fizet elve” érvényesül. A hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért.
Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi. 
A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos következő lakossági tájékoztatóra 2013. március 1. napján 9.00 órakor kerül sor a Községháza tanácskozó termében, ahol a Szolgáltató munkatársai tartanak ügyfélfogadást. A hulladékelszállítással kapcsolatos egyeztetés a Szolgáltató és az Önkormányzat között jelenleg is folyamatos.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Lakosok!

Kamut Község Önkormányzata 2013. január 1.-től csökkentette a településen a magánszemélyek kommunális adóját 15.000.-Ft/év összegről  10.000.-Ft/év összegre. Az adócsökkentéssel egy időben hatályba lépett az Országgyűlés által elfogadott új hulladékról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. Tv. Htv.), amely újra szabályozta hazánkban a hulladékgazdálkodás eddig érvényben lévő szabályait. Az új törvény alapján a „hulladék termelője, hulladék előállítója” köteles a szolgáltatás díját megfizetni”(Htv. 32.§ (1) bekezdés). A hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatás (szemétszállítás) díját 2013-tól nem az önkormányzat fizeti meg a kommunális adóból, hanem a lakosság közvetlen módon téríti meg a közszolgáltató részére. A közszolgáltatás igénybevétele a törvény szerint kötelező. A településen a hulladék kezelés részletes feltételeit helyi rendelet szabályozza. A díjfizetés negyedéves (3 hónapos) gyakoriságú lesz, utólagos kiszámlázással. Ennek érdekében minden lakott lakóingatlannal rendelkező helyi vagy nem helyi lakosnak szolgáltatási szerződést kell kötnie a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
A szerződések elkészítése, lakossági egyeztetések érdekében 2013. március hónapban, második alkalommal március hó 1. napján délelőtt 9.00 órától-12.00 óráig a Kft. kihelyezett ügyfélfogadást tart, a Polgármesteri hivatal tanácskozó termében.
Kérjük a lakosságot, segítsék elő az adategyeztetéseket és az esetleges egyedi közszolgáltatási szerződések megkötését. A szemét (hulladék) elszállítása 2013. január 1.-től zavartalan lesz, azonban 1 lakott ingatlan elöl csak 1 db 120 literes kuka kerül kiürítésre.
Tisztelt Lakosaink! Kérjük, működjenek együtt a közszolgáltatóval, az önkormányzattal és legyen közös célunk a környezetünk és településünk tisztaságának megőrzése!

K a m u t, 2013. február 22.
Köszönjük !
Kamut Község Önkormányzata