2011. június 25., szombat

Kötelező ülés 2011. április 28


Tisztelt Olvasók!

Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 28.-án tartotta soron következő ülését.
A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra; 

1.)    Településszemle tapasztalatai, az Index.hu közpark névadó ünnepségére való   
      felkészülés                  
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

2.) Jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről
      Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

3.) Beszámoló Kamut község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési   
     gazdálkodásának teljesítéséről
     Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

4.) Bejelentések

Tárgy: Településszemle tapasztalatai, az Index.hu közpark névadó ünnepségére való   
            felkészülés                  
Balog Imréné polgármester ismerteti a 2011. május 14-én megrendezésre kerülő Index.hu közpark névadójának megszervezésére irányuló feladatokat. Sok a szervezési gond, sok folyamatban lévő ügy vár még megoldásra. Helyi szinten az ünnepség megszervezésével az önkormányzat és Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagja foglalkozik. Az Index.hu Zrt.-től megérkezett faxon az együttműködési megállapodás, melyet Ők már alá is írtak. A vendégek ellátását a Tópart vendéglő vállalja a helyszínen, pörköltet, sültet egyéb ételeket fognak árusítani.
A rendezvényhez Bora Imre vállalkozó biztosítja térítésmentesen a sátrakat, padokat. Az önkormányzat a vizet és az elektromos lekötést biztosítja a rendezvényhez.  Egyeztetett a közutasokkal, hogy tájékoztató táblákat helyezzenek ki, egyeztetett a Körös Volánnal, hogy igények jelzése esetén biztosít autóbuszt az utasok részére. Felkéri Kanalas Sándort, hogy ismertesse a nap programját és a megoldásra váró feladatokat.

Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagja megköszöni a munkát, melyet a park szépítésében, rendbetételében végeztek. Egyre rendezettebb lesz a terület. Az önkormányzat a területet biztosítja és a közműveket, ivóvíz, villany és WC-használat.
A programot az Index.hu Zrt. tervezi központi műsorral, illetve helyi amatőr csoportok bemutatkozásával. Ezt követően ismerteti a jelenleg összeállt programot, amely még bármely pontjában változhat.
A program hirdetésére kb. május első hetében kerül sor, eddigre elkészül a végső program és plakát. A rendezvényről hivatalos közleményt az Index.hu részéről csak Pusztay András, Lechner Keve és Salamon Ágnes adhat ki.

Hegedűs László jegyző javasolja, hogy Kamut község Önkormányzata részéről Balog Imréné polgármestert javasolja megbízni nyilatkozat adására. Magánemberként bárki nyilatkozhat.

Tér Tibor képviselő megjegyzi, hogy a park egyre szebb lesz.

Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagja elmondja, az a cél, hogy minél jobban sikerüljön a rendezvény, majd ezután jöhet a park karbantartása, illetve fejlesztése, játszótér kialakítása.

Hegedűs László jegyző kérdezi, hogy mi a szándéka az Index.hu Zrt-nek hosszú távon a parkkal?

Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagjának véleménye szerint az Index.hu Zrt. vezetése nem gondolkodott még ezen. Lehet, hogy minden évben tartanak egy ilyen napot, felújítják a játszóteret. Reméli, hogy nem lesz elfelejtve a park, de előbb ezen az avató ünnepségen legyenek túl.

Balog Imréné polgármester javasolja, hogy a meghívott vendégeknek, az Index.hu Zrt. képviselőinek, a képviselő-testület tagjainak, a környező település polgármestereinek 2000,- Ft értékben tiszteletjegyet adjanak ki, melyet ételre, italra lehet beváltani.
Szlancsik János képviselő elmondja, hogy az önkormányzat már így is túlvállalta magát. Úgy indult a rendezvény, hogy az önkormányzatnak nem kerül semmibe, aztán már azt sem tudjuk, melyik dolgot végezzük.

Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagja elmondja, hogy a rendezvényre Debrecenből érkezik egy légváras vállalkozó, akinél sikerült a belépőket lealkudnia, mivel a terület használatért nem kér az önkormányzat díjat. A szervezésnél az volt a fő szempont, hogyha van helyi vállalkozó, akkor ők az elsődlegesek.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a vendéglátásnak is van rizikója. Az önkormányzat nem kér helypénzt, de legyen olcsóbb a kínált étel-ital.

Szlancsik Árpád Pál képviselő javasolja, hogy legyen külön egy önkormányzati sátor is a rendezvényen, ahol a vendégeket fogadják.

Hegedűs László jegyző javasolja, hogy a Békési Kistérségi Társulás részére is lehetne egy sátrat felállítani.

Tér Tibor képviselő úgy véli, hogy ez egy helyi rendezvény, a kistérséget más alkalommal hívják meg.

Salamon Andrea képviselő javasolja, hogy helyi kiadványt, szórólapot szerkesszenek a községről és azt terjesszék a névadó ünnepségen.

Balog Imréné polgármester kérdezi, hogy Kamut címeres pólót árusítsanak-e az ünnepségen.
A falunapról kevés póló maradt még, kérdezi, hogy mennyit rendeljenek és milyen méretben?

Kiss Anna előadó javasolja, hogy kisebb pólókat rendeljenek, mert a nagyobb méretűekből van még. Javasolja, hogy S-M méretűből 20-20 db-ot, L-XL méretűből 30-30 db-ot rendeljenek.

Tér Tibor képviselő kérdezi, hogy a rendezvénynek van-e költségvetése?

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy konkrét költségvetés nincs, de a megállapodás szerint az önkormányzat intézi a villanylekötést, a holnapi nap folyamán nézi meg a DÉMÁSZ, hogyan oldható meg a lekötés a legegyszerűbben, villanyórát szerelnek fel és a fogyasztást az Index.hu Zrt. fizeti.

Szlancsik János képviselő a Vízművek Zrt. a vízfogyasztáshoz órát és ideiglenes vízvételezési lehetőséget biztosít. Esőnap esetén május 21-én lesz az ünnepség, ugyanakkor a viharjelzést figyelni kell.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a katasztrófavédelemmel állandó összeköttetésben lesz, vihar esetén le kell állítani a rendezvényt. Javasolja a képviselőknek, hogy 30 db tiszteletjegy kiadását támogassák, Kamut jó hírnevének megőrzéseképp.

Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagja elmondja, hogy a névadó ünnepség által Kamut nyeresége a publicitás és az amatőr együttesek bemutatkozása. A rendezvény kapcsán számítani kell a negatív hozzászólásokra is.
Salamon Andrea képviselő kérdezi, hogy ha a rendezvénynek 23.00 órakor lesz vége és a vendégek még nem akarnak hazamenni, akkor hogyan folytatódik a rendezvény, a színpadot lehet-e használni más fellépőknek, illetve helyi amatőr zenésznek?

Szlancsik Árpád Pál képviselő elmondja, hogy megoldják valamiképpen.

Kanalas Sándor az Index.hu Bizottság tagja elmondja, hogy a színpad használatához az Index.hu Zrt. engedélye kell. A hangosítást a Mezőberényiek végzik, a színpadot a saját biztonságőreik védik, biztonsági terv – polgárőrség egyéb őrzési, védelmi feladatot lát el. A Vízművek Zrt. ivóvizes lajtos kocsit biztosít. Jönnek még Kondorosról a fogathajtók, akik némi ellátásért sétakocsikáztatást vállalnak.
Ehhez a programhoz hozzá lehetne kapcsolni a tájház meglátogatását, a struccok megnézését. Több helyről kérték, hogy a reklámozó molinójukat helyezzék el a program helyszínén. Egyéb programjavaslatot, egyéb ismeretet nem tud elmondani a programról, kéri a képviselőket fogadják el a tájékoztatást.

Balog Imréné polgármester kéri a képviselőket, hogy az Index.hu park névadó ünnepségével kapcsolatban elhangzottakat vegyék tudomásul és fogadják el az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

Kamut község Önkormányzatának képviselő-testülete az Index.hu park névadójára készülő programtervezettel egyetért, és azt jóváhagyja.

Tárgy: Kamut község önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
           
Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a község 2010. évi költségvetése több pontban változott, így módosítani kell. A módosítások tervezetét minden képviselő megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Hozzászólás, kérdés nem volt.

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy Kamut község 2010. évi költségvetési rendeletének módosítását, az előterjesztés alapján fogadják el.

Tárgy: Jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről
Balog Imréné polgármester ismerteti a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést. Elmondja, hogy egy összefoglaló jelentés készült a 2010. évben több alkalommal végzett jelentésekből, melyeket a Képviselő-testület az elmúlt évben folyamatosan megtárgyalt. A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az utóbbi ellenőrzési forma a tulajdonosi funkcióval összefüggő átfogó vagy általános ellenőrzésként valósul meg. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat.

Szlancsik János képviselő az önkormányzat és intézményei 2010. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést jónak tartja és javasolja elfogadásra.
           
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi belső ellenőrzéséről szóló összegző jelentést megismerte, annak tartalmát elfogadja.

Tárgy: Beszámoló Kamut község Önkormányzata 2010. évi költségvetése gazdálkodásának 
     teljesítéséről
           
Balog Imréné polgármester részletesen ismerteti Kamut község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület bizottságai már részleteiben megtárgyalták a költségvetés végrehajtását. A bizottsági tagok a végrehajtást jónak értékelték és javasolták a Képviselő-testületnek is megtárgyalásra.

Szlancsik János képviselő véleménye szerint a 2010. évi költségvetés teljesítését jónak értékeli, javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Szlancsik Árpád Pál képviselő véleménye szerint nagyon kevés a bevétel, több pénz kellene, hogy működni és fejleszteni is lehessen.

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy Kamut község 2010. évi költségvetési rendeletének végrehajtását az előterjesztés alapján fogadják el.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – elfogadja.

Tárgy: Pénzügyi-stratégiai terv tervezetének elfogadása

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a pénzforgalmi terv, a likviditás operatív irányításában kiemelkedő jelentőségű, a szervezet közép- és hosszú távú likviditási és pénzügyi irányításához viszont a pénzszükségleti és pénzfedezeti terv nyújt megfelelő alapot.
A pénzügyi-gazdasági terv a jövőre vonatkozóan egy iránymutatást eredményez. Tartalmazza azt a kiinduló pontot, ahol az önkormányzat pénzügyileg jelenleg tart, ehhez képest a tervidőszak végére a költségvetés vonatkozásában az egyensúly helyreállítását – hitelműveletek biztosítása nélkül – kívánja megvalósítani.
A pénzügyi helyzet letisztázására tudni kell, mit kell, hogyan kell, mikor kell, kinek kell csinálni?
Legfontosabb feladat a kötelező feladatokhoz (oktatás, nevelés, egészségügyi- és szociális alapellátás,) történő hozzájárulás biztosítása, a hitelműveletek (tőke, kamat) finanszírozása, a közüzemi szolgáltatások kifizetése, az önkormányzat működőképességének megőrzése. Az önkormányzat a költségvetésében biztosít fedezetet az igazgatási tevékenységek, a működési, felhalmozási kiadások ellátására. Az évek során az önkormányzat képviselő-testülete arra törekszik, hogy a működésre, fejlesztésre felvett hitel összegei a ciklus végére lecsökkenjenek, a kötelező feladatok ellátása a jövőben is a legköltséghatékonyabb módon történjen. Nem látható azonban előre, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai intézkedések milyen irányba terelhetik az önkormányzatokat, de minden felelős személynek, szervezetnek arra kell törekednie, hogy a közfeladatok ellátása, a közpénzek elosztása eredményes legyen, a település fejlődése vonzó legyen, a lakosság megelégedését szolgálja.    
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kamut község Önkormányzatának Pénzügyi stratégiai tervét a 2011-2014 évekre jónak tartja, és azt elfogadja.

Tárgy: Bejelentések


Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az önkormányzat újabb HM. eszközökre nyújtotta be pályázatát. Elsősorban bútorokra, szekrény, asztal, szék, szőnyeg stb. 

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy 2011. március 31-vel visszakerült a Bakuczi fúrt kút üzemeltetése a Hidasháti Zrt-hez. Az érintett lakóknak az egészséges ivóvizet az önkormányzat továbbra is biztosítja.

Balog Imréné polgármester ismerteti a lakossági komposztálási pályázat feltételeit. A községben minden lakóház kapott kérdőívet, 2011. május 2-ra kell a lakosoknak visszahozniuk.  Az önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell adnia ahhoz, hogy a pályázaton részt vehessen.

Szlancsik János képviselő kérdezi, hogy a kommunális adót csökkenteni fogják, ha a komposztálási pályázat nyerni fog?

Hegedűs László jegyző elmondja, a kommunális hulladék az más, most azért pályáznának, hogy kevesebb legyen a zöldhulladékkal csökkentett kommunális hulladék. Javasolja, hogy 100 fő komposztálási nyilatkozata alapján vegyenek részt a pályázaton. Most csak szándéknyilatkozatot tegyen a Képviselő-testület.

A képviselő-testület az elhangzott bejelentéseket tudomásul vette, a májusi ülésen visszatérnek rá. 

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a területi védőnő ellátás és a gyermekjóléti szolgálat az óvodában és az iskolában „Egészségnapot„ szervez, melyhez kérnek 20.000,- támogatást a Képviselői Alapból. Az összeg kifizetésre került.

Balog Imréné polgármester ismerteti a közfoglalkoztatás jelenlegi és 2011. május 2-tól való alakulását. 2011. május 2-tól augusztus 31-ig 5 fő rövid távú foglalkoztatása válik lehetővé.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy április 28-án a Polgármesteri Hivatal udvarában veszélyes hulladék gyűjtésére kerül sor, melyet egy békéscsabai vállalkozó április 29-én elszállít.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az önkormányzat belvíz védekezés címén vis maior támogatásra benyújtotta a II. számú pályázatot, melyet elfogadtak, az igényelt támogatás 527.011,- Ft.

Tárgy: Kamut község Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap” felhasználásról
            szóló rendelet alkotása
           
Balog Imréné polgármester elmondja, hogy minden településnek rendeletet kell alkotnia a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról. Az önkormányzatnak „Környezetvédelmi Alap”-ot kell létrehoznia, meg kell neveznie az Alap bevételi forrásait, és azokat a célokat, amelyekre az Alapba befolyt pénzek felhasználhatók. Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testületnek rendelkezni kell a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg, évközi felhasználásáról a polgármester intézkedik. Az önkormányzatnak alszámla nyitásáról kell intézkednie. Kéri a képviselők véleményét, javaslatait.

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy Kamut község Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról szóló rendeletét az előterjesztés alapján fogadják el.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – elfogadja

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy Kamut község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap elnevezésű alszámlát nyittasson az OTP békési fiókjánál. A település rendelkezik Település Környezetvédelmi Programmal.

Kamut Község önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP és Kereskedelmi Bank RT. Békési fiókjánál Békés, Széchenyi tér 2.  Környezetvédelmi Alap című alszámlát nyit. A számla nyitásával megbízza Balog Imréné polgármestert, és Hegedűs László jegyzőt.

Balog Imréné polgármester ismerteti a DAREH levelét, melyben a bezárt szeméttelep figyelő kútjai vizsgálatának határidő meghosszabbítását kérte 2014. 12. 31-ig. A bezárt szeméttelep teljes rekultivációja nem történt meg, a DAREH-en keresztül akarnak pályázatot benyújtani, melyre eddig nem került sor. A határidő meghosszabbítási kérelemnek igazgatási szolgáltatási díja 100000,- Ft, és 200,- Ft egyéb postaköltséget számlázott le a DAREH.
Kéri a képviselőket, hogy a bejelentést vegyék tudomásul.

Balog Imréné polgármester ismereti a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító programot. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program – az aradi víz átvezetését figyelembe vevő – úgynevezett II. változatának kidolgozását kérje megterveztetni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:


1./ Kamut Község önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
     Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja hozzájárul, hogy a Társulás a Dél- 
     alföldi Ivóvízminőség-javító program – az aradi víz átvezetését figyelembe vevő –
     úgynevezett II. változatának, kidolgozása érdekében több Társulás által megalakítandó
     Társulások Konzorciumának, megalakításában részt vegyen.

2./ Kamut Község önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
     Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
     program – az aradi vízátvezetést figyelembe vevő -, úgynevezett II. változatának
     kidolgozásakor a település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás  
     műszaki változatával kéri megterveztetni.

     Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az eredményesnek ítélt Piac- játszótér pályázat ügyében is el kell indítani a beruházási folyamatot. Javasolja, hogy egyszerűsített közbeszerzési pályázat meghirdetéséről döntsön az önkormányzat május havi ülésén.

Elmondja továbbá, hogy a Vízművek Zrt. Kamut községben 8 db régen épült bekötővezetéket cserélt ki április hónapban, a 2011. évi rekonstrukciós terv alapján. 

A képviselők a bejelentéseket egyhangúlag tudomásul vették.

Kamut község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. május 26. napján tartotta soron következő ülését.
A képviselő testület az alábbi napirendi témákat fogadta el megtárgyalásra.
 
1.)    Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási 
      Központ, a gyámügyi igazgatás 2010. évi munkájáról
            Előterjesztő:  Balogh Ágnes Ilona családsegítő,
                                   Benkő Zoltánné Alapszolgáltatási Központ vezetője,
                                   Hegedűs László jegyző

2.) Piactér kialakítása, játszótér korszerűsítése tárgyában eredményesnek ítélt
     pályázatok megtárgyalása, megvalósítás ütemezése
     Előterjesztő:  Hegedűs László jegyző
     
3.) Bejelentések

Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási 
Központ, a gyámügyi igazgatás 2010. évi munkájáról
           
Balog Imréné polgármester tisztelettel köszönti a napirendhez meghívott vendégeket, külön köszönti Kovács Edinát a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Intézmény igazgatóját, Balogh Ágnes Ilonát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát, napirend egyik előadóját, valamint Benkő Zoltánnét az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét.
Elmondja, hogy az elkészített beszámolókat az Egészségügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, és alkalmasnak találta a Képviselő-testület általi megtárgyalásra. A beszámolókkal kapcsolatban elmondja, tartalmuk alapján több szakterületet, munkaterületet foglalnak össze, jól szerkesztettek, dicséret illeti készítőjüket.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy e szakterületeket a jogszabályi követelményeknek eleget téve évente egy alkalommal megtárgyalja a Képviselő-testület. A beszámolók részletesek, jól elkészített anyagok. Megállapítható mindegyik beszámolóból, hogy az esetek száma évről-évre nő. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, de az Alapszolgáltatási Központ vezetőjével és dolgozóival is napi kapcsolatban van a gyámhatóság. A problémákat meg kell oldani, van, amikor anyagi segítség kell, más esetekben elegendő a probléma megbeszélése. Az önkormányzatnál a gyámhatósági ügyekben a döntési jogköre a jegyzőnek van. 

Kovács Edina a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Intézmény igazgatója elmondja, hogy Kamut községgel 1999. óta kapcsolódnak össze. Kezdetben csak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tartozott hozzájuk, most már az Alapszolgáltató Központ is beintegrálódott. Elmondja, hogy az elmúlt 11 évben kapcsolatuk zökkenőmentes volt. Rendszeresen részt vesznek a kamuti munkatársak a szakmai értekezleteken. Rendszeresen tartanak esetmegbeszélést. A kamuti kliensek igénybe vehetik térítésmentesen, a Mezőberényben dolgozó pszichológust. Kamuton jelenleg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai, tárgyi feltételei jók.  Reméli, hogy Balogh Ági családgondozóval a továbbiakban is jó marad a kapcsolat.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy az épület, ahol ezek az intézmények működnek az önkormányzaté. A jelenlegi jogszabályok szerint 2012. december 31-ig akadálymentesítésüket el kell végezni. A pénzhiány mellett probléma az is, hogy az épületekben nincs hely kialakítani a mozgáskorlátozottak részére a WC-t. Ugyanez vonatkozik az orvosi rendelőre is, az ötvenes években épült, és a helyiségeket nem úgy alakították ki, hogy most át lehessen alakítani. Sajnos a mobil megoldásokat nem fogadják el.

Dr. Molnár István képviselő, háziorvos egyetért Hegedűs László jegyzővel, hogy az orvosi rendelő kerekes székkel megközelíthetetlen, de az átalakítása is megvalósíthatatlan. A községben 5 lakos van, aki nehezen jut el a rendelőbe, de ezeket az embereket otthonukban megvizsgálja, ellátja. 
Hegedűs László jegyző elmondja, hogy az Alapszolgáltatási Központ épületegyüttesében van egy mozgáskorlátozottak részére kialakított WC, a probléma csak a távolsággal van, de az épület átjárható.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a Művelődési ház felújítását követően, a helyszíni ellenőrzéskor az épületegyüttesben a VÁTI műszaki ellenőre egy kerekes székkel ellenőrizte, hogy valóban lehet-e közlekedni kerekes székkel is.

Kovács Edina a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Intézmény igazgatója elmondja, hogy ha az épület együttesben van mozgáskorlátozottak részére kialakított WC, az elfogadható, csak megközelíthető legyen, az ajtók szabadon nyíljanak.
Elmondja még, hogy az Alapszolgáltató Központ dolgozói nagyon leterheltek. Nagyon sok a házi gondozott.  Kérdezi, hogy közfoglalkoztatásban résztvevő emberekkel tudna-e az önkormányzat segíteni.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy jelenleg 1 főt foglalkoztatnak 4 órában. A közel jövőben lesz lehetőség pályázatot benyújtani hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra. Mindenképpen figyelni fognak rá, mivel június 1-től Baji Istvánné tálaló-kisegítő teljes jogú öregségi nyugdíjra lesz jogosult. Helyette közfoglalkoztatás keretében mindenképp kell valakit foglalkoztatni.

Kovács Edina a mezőbe rényi Humánsegítő és Szociális Intézmény igazgatója elmondja, hogy a község lakossága idősödik, egyre több ember fordul az Alapszolgáltató Központhoz segítségért.

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltató Központ vezetője elmondja, hogy a szabadságok kiadásával lesz gondjuk. Valóban egyre több a gondozott, idősek, betegek a község lakosai, nincs családjuk, gyermekük, akik segítségükre lennének. 

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy új státusz kialakítására nincs lehetőség, közfoglalkoztatás keretében kell megoldani.

Kovács Edina a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Intézmény igazgatója elmondja, hogy az intézmény költségei tekintetében, ez ideig kijöttek a normatívából, az önkormányzatnak nem kellett fizetnie. Elmondja továbbá, hogy az elmúlt évben az FSZH ellenőrzést tartott a Humánsegítő és Szociális Intézménynél, amely jó eredménnyel zárult. A mikro társulásban a szakmai munka jó, a dolgozók kapcsolata egymás között szintén jó.

Benkő Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ vezetője elmondja jó dolog, hogy az étkezési díjak csökkentek, többen veszik igénybe a szolgáltatást. Jelenleg 13 fő házi gondozott ember van, 18-19 fő veszi igénybe a Klub szolgáltatásait. Ezúton szeretné megköszönni a Képviselő-testületnek az anyagi támogatást, melyből DVD, CD lejátszót vásároltak, melyet örömmel használnak az intézményben. Elmondja még, hogy a kapcsolatuk nagyon jó Mezőberénnyel, a kamuti dolgozók is jó közösséget alkotnak.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a szociális alapszolgáltatáshoz saját bevételből nem kellett hozzátenni, az állami normatívából nagy takarékoskodással megoldotta az intézmény a feladatot. Kamut községnek nagyon megfelel ez a jelenlegi állapot, a társulásból nem akar kilépni. A dolgozók továbbképzése, szakmai fejlődése folyamatos.

Hegedűs László jegyző kérdezi, hogy szervezeti változás van-e kilátásban?

Kovács Edina a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Intézmény igazgatója elmondja, hogy nincs tudomása átszervezésről. Nem várható változás.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a kinevezett tanyagondnok – prémium éves dolgozó – váltótársa Rábai Attila a TÁMOP program keretében látja el feladatát 2011. október 31-ig. Rábai Attila jól végzi feladatát, szeretik, bíznak benne az idősek, de ennek ellenére, a jogszabály előírja a kinevezett tanyagondnok foglalkoztatását, akit a prémium éves program kezdetétől számított 18 hónapot követően lehetne kinevezni. Az álláshelyet javasolja megpályáztatni – egyetértésben, a társulásban lévő Murony Község Önkormányzatával - és 2011. november 1. napjától ki kellene nevezni a tanyagondnokot, hogy tanyagondnoki tanfolyamra jelentkezhessen. A megoldáson kellene gondolkodni, mivel 2011. II. fél évben a tanyagondnoki feladat ellátása önálló napirendként szerepel a Képviselő-testület munkatervében.

Balogh Ágnes Ilona családsegítő elmondja, hogy az elmúlt évben eljutottak Csernus Imre előadására, melyet Mezőberény szervezett. Elmondja továbbá, hogy jól sikerült az óvodában az egészségnap, az iskolában még ezután tartják meg. Köszöni a képviselők anyagi támogatását, melyet több alkalommal is igénybe vett.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy tartalmas, terjedelmes, összetett beszámolókat készítettek az előterjesztők, melyeket megköszön. A gyermekvédelem és szociális szolgáltatás területén ki-ki frontemberként szerepel. Továbbra is jó együttműködést kíván. Legyen jó a munkahelyi légkör, jó egészséget, kitartást, erőt kíván az igazgatónőnek és az intézmény dolgozóinak.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámolókat fogadja el.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

65/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási
Központ, a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámolókat
megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Balog Imréné polgármester

Határozat folyószáma:   66/2011.

Tárgy: Piactér kialakítása, játszótér korszerűsítése tárgyában eredményesnek ítélt
            pályázatok megtárgyalása, megvalósítás ütemezése
            Előterjesztő:  Hegedűs László jegyző


Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a piactér kialakítása és játszótér korszerűsítése tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatására kiírt közbeszerzési hirdetményt. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hirdetmény tartalmát fogadják el. 

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatokat hozza:


66/2011. (V.26,) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Piactér
kialakítása, „ Játszótér korszerűsítése”tárgyában a közbeszerzési eljárás
lefolytatására kiírt hirdetmény tartalmával egyetért, azt jóváhagyja.

Felelős: Balog Imréné polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Megérkezett Dr. Goda Péter mérnök.

Balog Imréné polgármester köszönti dr. Goda Péter főmérnök urat. Elmondja, hogy megjelent a DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázati kiírás a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában. Az eredményesnek ítélt pályázatokból a belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése valósulhatna meg.  Dr. Goda Péter főmérnök a belvízvédelmi csatornák korszerűsítésének, felújításának tervezésével, a vízelvezetés különböző változatainak ismertetésével kapcsolatosan fog tájékoztatást tartani. Elmondja, hogy a héten, kedden, Kondoroson volt egy megbeszélés, Kondoros, Kardos, Kétsoprony és Kamut település polgármesterei és jegyzői vettek részt.  A Képviselő-testületek döntenek arról, hogy e témában létrehoznak-e Társulást. Így a Társulás nyújthatna be e témában a Közreműködő Szervezet felé pályázatot, mely 90 %-os támogatási intenzitású, 10 % önerő szükséges hozzá. Amennyiben a pályázat eredményes az eu önerő alapból az önrész 60 %-a pályázható meg. Erre az elhatározásra azért jutottak, mint ismeretes mennyi problémát okozott a tél és tavasz folyamán a belvíz a településeknek. A mérnök úr szerint augusztusban kellene benyújtani a pályázatot, de már most el kell kezdeni a tervezést. A belvíz elvezető csatornák elvinnék a belvizet a Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetésében lévő belvízelvezető csatornába. Felkéri dr. Goda Péter főmérnököt, hogy ismertesse a pályázatot.

Dr. Goda Péter mérnök köszönti a képviselőket és az ülésen részt vevőket. Elmondja, hogy az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt egyre sűrűbben fordul elő a térségben a belvíz.
Ismerteti a pályázat feltételeit, menetét. A Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakbizottsága rendszeresen ülésezik, a szakbizottság igényes a vízrendezési pályázatokra, a terveket véleményezi, és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. A pályázatokhoz kétváltozatú tervet kell készíteni, és részletes költségvetést is kérnek hozzá. Amennyiben a fejlesztés vízelvezetést is tartalmaz, és a befogadó nem a pályázó kezelésében van, úgy a közvetlen befogadó kezelőjének befogadói nyilatkozatának benyújtása szükséges, melyben kitérnek arra, hogy a végső befogadóig a vizek elvezetése megfelelően biztosított. Továbbá hozzájáruló nyilatkozatot kell beszerezni a földtulajdonnal rendelkező ingatlantulajdonosoktól, akiknek a csatorna a földjeiket érinti, keresztezi. A terv készítésekor figyelembe kell venni a rendszer üzemeltetési költségét.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a pályázat eredményessége esetén 24 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra, a csatorna megépítésére, korszerűsítésére. 

Hegedűs László jegyző elmondja, ha Kamut Kondoros, Kardos és Kétsoprony településekkel közösen létrehozza a társulást, könnyebb lesz a pályázat elkészítése és benyújtása. A pályázatok elbírálása Szegeden fog történni, a pályázat 2011. június 30. és október 3. között nyújtható be.

Dr. Goda Péter főmérnök javasolja, hogy hozzák létre mihamarabb a Társulást, és minél hamarabb készíttessék el a pályázatot, és nyújtsák be. A pályázat elkészítésénél egyeztetni kell több közművel, és több szakhatósági véleményt, engedélyt be kell szerezni, mely sok időt vesz igénybe. Elmondja még, hogy ha a pályázat nem nyer, a tervezési díjat akkor is ki kell fizetni. A tervezési díj folyóméterenként 420,- Ft/m2.

Szlancsik János képviselő kérdezi, hogy merre tervezik a csatorna nyomvonalát?

Dr. Goda Péter mérnök elmondja, hogy a belvizet a legmélyebben fekvő területeken kell összegyűjteni, így a Kamut-érben gondolkodnak. Ezen a nyomvonalon biztosan kell a közútkezelő hozzájárulása. A gazdálkodóknak is be kellene csatlakozni a pályázathoz, a gazdák földjeiken vízgyűjtőket létesíthetnének.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületnek arról kell határoznia, hogy társul-e a fent említett településekkel. Továbbá, hogy a pályázatot benyújtják-e a belvízmentesítésre. Amennyiben úgy határoz a képviselő-testület, hogy benyújtja a pályázatot, szükséges 3 tervezői ajánlat, majd a legkedvezőbb ajánlat alapján bízzanak meg egy tervezőt a tervezéssel.

Hegedűs László jegyző javasolja, hogy Kamut község lépjen be a Társulásba, és nyújtsák be a pályázatot, mert nem lehet tudni, mikor lesz újra pályázat kiírás belvízvédekezésre.
Balog Imréné polgármester elmondja még, hogy Dankó Béla Kondoros polgármestere kezdeményezte a Társulás létrehozását és a pályázat benyújtását. Ezt az ügyet a képviselő-testületnek kollektív felelősséggel kell vállalni.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a pályázat tervezésre, engedélyeztetési kiadásokra az elnyert pályázati pénz 8 %-át, engedélyezi beépíteni a pályázatba.

Szlancsik Árpád Pál képviselő kérdezi, hogy ha nem nyer a pályázat akkor is ki kell-e fizetni a tervezési díjat?

Dr. Goda Péter főmérnök elmondja, hogy a tervezési díjat mindenféleképp ki kell fizetni az önkormányzatnak, de a terv meg lesz, és bármikor elővehető lehet vele pályázni. Azt javasolja, hogy 2011. július 10-re készítenek 10 km-re koncepciót, megnézik, hogy jók-e, lehet-e folytatni a tervezést tovább. Ha most nem nyer a pályázat, későbbi időpontban újra benyújtható lesz.

Szlancsik János képviselő javasolja a Társulásba való belépést, és a tervezés elkezdését, hogy a pályázat benyújtható legyen.

Dr. Goda Péter javasolja, hogy a tervezésre kérjen az önkormányzat legalább 3 ajánlatot.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatokat hozza:

67/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy Kondoros, Kardos, és Kétsoprony részvételével Társulást
hozzon létre a belvízvédekezéssel kapcsolatos pályázat benyújtására,
és eredményes pályázat esetén annak megvalósítására. Hozzájárul ahhoz,
hogy a Társulásban a gesztor feladatok ellátását Kondoros Nagyközség
lássa el. 

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester

68/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázat
benyújtásához a tervdokumentáció elkészítéséhez,  - mely
részletes szakágankénti műszaki leírásokat, műszaki terveket,
méret-és mennyiségszámításokat, műszaki állapot felmérését,
rögzítését tartalmaz - 3 ajánlatot  kér beszerezni.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester

Szlancsik János képviselő az ülésről elfoglaltságára hivatkozva eltávozott.

Határozat folyószáma: 69/2011., 70/2011., 71/2011., 72/2011., 73/2011.,

Tárgy: Bejelentések

Balog Imréné polgármester ismerteti a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás átszervezéséről készült előterjesztést.

Az oktatási intézmények átszervezését Békés Városban valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok részletesen foglalkoztak a témával és a bizottsági üléseken több módosító javaslat született, illetve új információ is napvilágot látott. Az egyházzal is folytatták a megbeszéléseket. Pontosítás alapján Kamutnak pályázati kötelezettsége nincs.
A munkajogi kérdésekről kialakult vita alapján a I. határozati csomag 2.c és 3.c. pontjait a bizottság újrafogalmazta: a kistérségi intézményfenntartó társulás a települési önkormányzatoknak adja át a kiváló tagintézményeket és a jogutódlásról, illetve annak munkajogi, anyagi következményeiről Kamut és Murony saját hatáskörben dönt, ahogyan Békés is a Karacs tagiskoláról.
Kamut község területén biztosított óvodai nevelés és iskolai oktatás államháztartáson kívüli fenntartóval, mint jogutóddal továbbra is megmarad, ezért a feladatellátásban résztvevő közalkalmazottak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 25. § (2) bekezdése b) pontja alapján áthelyezéssel szűnik meg. Az áthelyezéssel összefüggésben a Kjt. 25/A. §-25/B. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az átadó és átvevő félnek.

A TÁMOP 3.3.2. pályázatban a Békési Kistérségi Óvoda és a Békési Kistérségi Iskola valamennyi tagintézménye érintett. A pályázat 2011. július 30-ával zárul és fenntartási időszaka 2016. 07. 31-ig tart. Ennek a tagintézményre eső részét a jogutód intézménynek vállalnia kell, különben az indikátorok nem teljesítése miatt a teljes pályázati összeget visszafizettethetik.
Kamut község oktatási intézményei egyházi fenntartásba adásával a világnézetileg semleges oktatást igénylők számára ellátást biztosítani nem tud, ezért kérte, hogy nevelésüket-oktatásukat Békés vállalja. Mivel Kamut 2011. szeptember 1. napjától nem a társulás tagja, így a bejáró normatíva nem jár utánuk, ezért az utazás költségeit a Községnek kell vállalnia.
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás átalakulásáról szóló határozatokat a Megyei Képviselő-testületnek is el kell fogadnia.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatokat hozza:

69/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás átszervezéséről Békés Város által készített előterjesztésben foglaltakkal egyetért, azt az alábbiak szerint tudomásul veszi;

1.      Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Tarhos Község Képviselő-testületének 10/2011. (II. 10.) határozatát 1 fő pedagógus álláshely tarhosi tagintézménynél 2011. 08. 31-ével történő megszüntetéséről. A létszámleépítés többletköltségeihez szükséges önkormányzati saját erőt Tarhos Község átadott pénzeszközként költségvetésében biztosítja.
2. a Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy  Békés Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kamut Község Önkormányzatának a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való kiválásához akkor járul hozzá, ha Kamut Község Önkormányzata 2011. évi hozzájárulásait a jóváhagyott közoktatási feladatokra vonatkozó költségvetéseinek finanszírozási ütemterve alapján 2011. augusztus 31-ig átutalja. A békési gesztor intézmények könyvelése alapján a tényleges teljesítés utáni elszámolás határideje 2011. szeptember 30.
2.b.Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2011. (II.24.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Békési Kistérségi Óvodából és Békési Kistérségi Iskolából kiváló kamuti tagintézményeket és alkalmazottakat a közoktatási feladatellátásra kötelezett Kamut Község Önkormányzata adja át a jogutód intézménynek a Kjt. 25/A. és 25/B. §-ának figyelembe vételével.
2.c. Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által működtetett közoktatási intézmények átszervezéséről szóló szakértői állásfoglalás tartalmát megtárgyalta, a közoktatási szakértői állásfoglalással – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében foglalt előírásokra tekintettel a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulása által működtetett közoktatási intézmények tervezett átszervezése biztosítja az általános iskolás tanulók nevelésének és oktatásának megfelelő színvonalon történő további ellátását oly módon, hogy a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet - egyetért.
       Kamut Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda kamuti Tagóvodája és a Békési Kistérségi Iskola kamuti tagintézményének fenntartói jogát 2011. augusztus 31-ével átadja a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére, amennyiben Békés Megye Önkormányzata szakvéleménye az átadás időpontjáig megérkezik
      A szakvélemény megérkezett, mely szerint az átszervezés nem ellentétes a Békés megyei közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel. 

70/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzataként tudomásul veszi Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2011. (V. 13.) határozatát közoktatási intézményeinek a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásból való kilépéséről.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester

71/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

1.      Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülte tudomásul veszi, hogy Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagjaként vállalja, hogy a világnézetileg elkötelezett óvodát, iskolát el nem fogadó kamuti gyermekek óvodai, iskolai ellátásáról tagintézményeiben gondoskodik. Az óvodába, iskolába járás költségeit Kamut Község Önkormányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a kamuti gyermekek fogadásáról szóló megállapodást megkösse.
2.      Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának – a továbbiakban Megállapodás – módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
·         a Megállapodás 3. pontját  „A Társulás képviselője: Békés város polgármestere” sorral egészíti ki
·         a Megállapodás 4. pontjából [A Társulás tagjai] törli a Kamut Község Önkormányzata és a Murony Község Önkormányzata sorokat
·         A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 2011. szeptember 1-jei hatállyal a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester
72/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai Tagóvodája és a Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagiskolája fenntartói jogát 2011. augusztus 31-ével átadja a Békési Református Egyházközségnek, amennyiben Békés Megye Önkormányzata szakvéleménye az átadás időpontjáig megérkezik. A határozat 2-7.sz. mellékleteként fogadja el
·         a Jantyik Utcai Tagóvoda Közoktatási megállapodását (2.sz. melléklet)
·         a Jantyik utcai Tagóvoda Használati szerződését (3.sz. melléklet)
·         a Jantyik utcai Tagóvoda Feladatátvállalási szerződését (4.sz. melléklet)
·         a Karacs Teréz Tagiskola Közoktatási megállapodását (5.sz. melléklet)
·         a Karacs Teréz Tagiskola Használati szerződését (6.sz. melléklet)
·         a Karacs Teréz Tagiskola Feladatátvállalási szerződését (7.sz. melléklet)

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

73/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

1.      Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora a tagtelepülések egyetértésével a Békési Kistérségi Óvoda 155/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratának
·         1.A/ pontjából törli Kamut Község Önkormányzatát és Murony Község Önkormányzatát
·         Törvényi változás miatt 2.D./ pontjából törli a tevékenység jellege és a közszolgáltatás fajtája sorokat.
·         2.C/ pontjából törli a kéttannyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás sort.
·         2.G/ pontjából törli a Jantyik Tagóvoda, a Kamuti Tagóvoda és a Muronyi Tagóvoda sorokat, az Integrált Tagóvoda nevét Bóbita-Integrált Tagóvoda megnevezésre változtatja.
·         2.H/ pontjában az óvodai csoportok számát 27-re, a felvehető gyermekek számát 675-re módosítja.
·         2.I./ pontjából [működési területe] Kamut és Murony községeket törli.
·         2.K/ pontjából [Az intézmény vagyona] törli a kamuti 169/1. helyrajzi számú, a muronyi 124. helyrajzi számú, és a békési 5607. helyrajzi számú ingatlanokat.
·         3.A/ pontját [Alaptevékenységek]/ az alábbiak szerint módosítja:
o    Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: két tannyelvű német nemzetiségi nevelés, oktatás sort törli.
o   a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot a szabad kapacitás kihasználását jelző 6820022-es szakfeladat számmal egészíti ki.
·         Törvényi változás miatt 3.B/ és 3.C/ pontját törli [Kiegészítő és kisegítő tevékenységek], a 3.D/ pont [vállalkozási tevékenységek] számozását 3.B/ pontra módosítja.
·         Jogszabályváltozás miatt 4.B/ pontjában az intézményvezető helyettese és az intézményvezető gazdasági helyettese kinevezésének módját Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre szövegre módosítja.
·         A Képviselő-testület felhatalmazza a Békési Kistérségi Óvoda igazgatóját, hogy a változásokat fenntartói jóváhagyás nélkül átvezesse az intézményi dokumentumokon.
·         Az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt alapító okiratát a határozat 8. sz. melléklete szerint fogadja el.
2.      Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Békés Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§. (2) bekezdés c.) pontja és a 3. számú melléklet, II. rész 8. pontja alapján a Békési Kistérségi Iskola számára oktatásszervezési okokból engedélyezi a maximális osztálylétszámok alsó tagozaton 10 %-kal történő túllépését a 2011/12. tanévre, amennyiben az iskola az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését a tanév kezdetéig beszerzi.

Határidő:  értelem szerint
Felelős:      Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester előterjeszti a Békési Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatáról szóló tervezetet. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Intézkedési terv tartalmát tárgyalja meg, és a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát fogadja el.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

74/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Békési Kistérség Kulturális Koncepcióját. Elmondja, hogy a Békési kistérség leginkább öko-, kultúr- és termálturisztikai, valamint agrártevékenységének erősítésével alakíthatja ki jellegzetes, egyéni arculatát.

Sajátosságokra tekintettel a kistérség ismertségét, kulturális megerősödését és fellendítését komplex módon több ágazat és szektor bevonásával érhetik el. A fejlesztési irányok meghatározásában alapozni kell a kialakult hagyományokra, meglévő értékekre, valamint a hazai és nemzetközi trendekre, melyek megmutatják milyen jellegű programokra, szolgáltatásokra van igény. Mindezek figyelembevételével elkerülhető a fölösleges és kihasználatlan kapacitások kialakulása.

A települések vonzerejét jelentősen meghatározza a területükön elérhető turisztikai szolgáltatások köre, ugyanakkor a település épített értékeinek megőrzése és a településkép minőségének javítása, fenntartása ugyancsak lényeges eleme a térség és település image és ezzel a fejlődési potenciál javításának.
A turisztikában a termálvízvagyon hasznosítása mellett egyéb ökológiai szemléletű aktív turisztikai ágazatok fejlesztésére is lehetőség nyílik. Több ezek közül már jelentős hagyományokkal rendelkezik (víziturizmus, kerékpárturizmus, lovasturizmus, horgászturizmus).

A Békési kistérség fejlesztési elképzeléseinél fontos figyelembe venni, hogy a kistérségnek számos, a térség határain túlnyúló megyén belüli, regionális és nemzetközi kapcsolata van, amelyeket feltétlen ki kell használni a fejlesztési elképzelések projektszintű bontásánál. Ezek a kapcsolatok egyenlőre a települések egyéni kapcsolatait jelentik, amelyeket a jövőben szükséges térségi szintűvé fejleszteni. Fontos hogy a nemzetközi kapcsolatok – akár az Európai Unión belüli, akár azon kívüli országokról legyen szó – túllépjenek az egyébként rendkívül fontos kulturális, hagyományőrző jellegen és konkrét gazdasági együttműködésekben is megnyilvánuljanak.

Jelen koncepció - akárcsak más kistérségi koncepció - készítése során ismét megerősödött az, hogy “egységben az erő” és a célok csak a települések közötti szoros együttműködés által érhetők el. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kulturális koncepciót fogadja el.

75/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Békési Kistérség Kulturális Koncepcióját megtárgyalta,
azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester 

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a komposztálási felhívásra nagyon kevés jelentkező válaszolt, így nem javasolja, hogy pályázat benyújtására kerüljön sor. 

A képviselők a bejelentést tudomásul vették.

Balog Imréné polgármester felkéri, Kanalas Sándort az Index.hu Ad Hoc Bizottság volt tagját, a névadó ünnepség főszervezőjét, hogy foglalja össze, értékelje a park névadó ünnepségen tapasztaltakat.

Kanalas Sándor az Index.hu Ad Hoc Bizottság volt tagja, elmondja, hogy az Index.hu park névadója jól sikerült rendezvénynek mondható. Köszönet jár mindenkinek érte, aki részt vett az előkészítésében és megvalósításában. Az önkormányzat is elégedett lehet a rendezvénnyel, hiszen nagyon jó vélemények jutottak vissza hozzá a rendezvényről. Néhány statisztikai adat az interneten megtekinthető. A percről percre adását 151 ezer fő, a videókat 60 ezer fő, a Békés Megyei Hírlap portálját 12 ezer ember tekintette meg. A rendezvényen nagyobb probléma, rendbontás nem történt. Egy kisebb baleset ért egy gyermeket, de az ijedtségen kívül nem történt más. A polgárőrök jól felkészültek voltak, összhangban dolgoztak, tudták ki merre mozog a községben. A parkavató kapcsán folyamatban van egy tárgyalás a parkban elhelyezendő játékok beszerzéséről szponzor által.
A parkavatón nagy sikere volt a sorjátékoknak, javasolták, hogy a nyári szünet alatt is rendezzenek a gyerekek részére hasonló programot.
Nagyon lelkes volt az egész falu, azt lehet mondani, hogy a siker érdekében összefogott az egész falu. Az Index.hu hírportállal a jövőbeni kapcsolat hogyan alakul még nem lehet tudni, de az biztos, hogy akik itt voltak újságírók, munkatársak jeleztek vissza, jól érezték magukat, jó hangulatban tértek haza.

Kamut, 2011. június 16.

Minden kedves Olvasónak kellemes időtöltést, nyári pihenést kíván;KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA