2011. január 22., szombat

Testület napiredi pontjai

Tisztelt Olvasók!

Soron következő, december 16-án megtartott ülésén a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el megtárgyalásra:


1.)     A 2011.  I. félévi munkaterv megtárgyalása
          Előterjesztő:  Balog Imréné polgármester
          
2.)     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
          Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

3.)      A képviselő-testület helyi rendeleteinek áttekintése
          Előterjesztő: Hegedűs László jegyző
                                
4.)  Bejelentések


Kamut község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. I. félévi munkatervet az alábbiak szerint fogadta el.

A Képviselő-testület működésének alapja a féléves vagy éves munkaterv. A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja évente két alkalommal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a képviselő-testület két ülése között hozott intézkedésekről hozott tájékoztatókat, bejelentéseket.
A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat, interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket. 

Kamut község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. I. félévi munkaterve

Január

Időpontja: 2011. január 27.

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2011. január 20.
   
     a.)   Téma: Tájékoztató a köztemető üzemeltetéséről, fenntartásáról.
                       Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                              Köztemető Üzemeltetője
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Kamut község Önkormányzatának 2011. évi költségvetés-tervezet
                 megtárgyalása I. forduló    
                       Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                            Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       Egészségügyi és Szociális Bizottság
    
     c.) Téma:  Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak kezelésére javaslat
                       Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       Egészségügyi és Szociális Bizottság
   
     d.) Téma:  Bejelentések

Február

Időpontja: 2011. február 24.

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2011. február 17.

a.)    Téma: Kamut község Önkormányzatának oktatási-nevelési feladat ellátási lehetőségei   
                       a 2011/2012-es tanévben. 
                       Előterjesztő: Barabás Hunorné igazgató Asszony
                                             Szeged-Csanád megyei Püspöki Hivatal képviseletében
                                             Balog Imréné polgármester
                                             Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Kamut község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                        Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       Egészségügyi és Szociális Bizottság

c.)   Téma: Az Önkormányzat négy éves ciklusprogramjának (Gazdasági Program tervezet)
                  megtárgyalása
                        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                               Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       Egészségügyi és Szociális Bizottság

d.)   Téma:  Kamut község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
                  Szabályzatának felülvizsgálata
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                         Hegedűs László jegyző
e.)    Téma: Bejelentések

Március

Időpontja: 2011. március 31.

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2011. március 24.

a.) Téma:  Kamut község Önkormányzatának kötelező nevelési-oktatási feladat
                 ellátása a 2011/2012-es tanévben  
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                 Előterjesztő és meghívott előadó: Igazgató                     
                      Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                      Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.) Téma: Tájékoztató a helyi civilszervezetek tevékenységéről
                 Előterjesztők: Civil szervezetek vezetői
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
     
      c.) Téma: A VIII. községi Falunap kerettervének megtárgyalása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
      
d.)   Téma: Az önkormányzat négy éves ciklusprogramjának elfogadása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                         Hegedűs László jegyző 
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

e.)    Téma: Az önkormányzat négy éves pénzügyi stratégiai terv-tervezete
                        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                               Hegedűs László jegyző
                        Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                        valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

f.)     Téma:  Bejelentések


Április

Időpontja: 2011. április 28.  

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2011. április 21.

a.)    Téma: Településszemle tapasztalatai, az Index.hu közpark névadó ünnepségére való
                        felkészülés
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az INDEX.hu ügyekkel foglalkozó Ad-hoc Bizottság
      
b.)    Téma: Beszámoló Kamut község Önkormányzat 2010. évi költségvetési
                       Gazdálkodásának teljesítéséről
                        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                               Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,    
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

       c.) Téma: Jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről.
                 Előterjesztő: Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

       d.) Téma: Bejelentések

Május

Időpontja: 2011. május 26.

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2011. május 19.

a.)    Téma: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási
                 Központ, a gyámügyi igazgatás munkájáról
                 Előterjesztő: Balog Ágnes Ilona családgondozó
                                       Benkő Zoltánné Alapszolgáltatási Központvezető
                                              Hegedűs László jegyző
                      Az előterjesztést véleményezi: az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Piactér kialakítása, játszótér korszerűsítése tárgyában eredményesnek ítélt
                 pályázatok megtárgyalása, megvalósítás ütemezése
                       Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                              Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
     
c.) Bejelentések

Június

Időpontja: 2011. június 23. 

Előterjesztések elkészítésének határideje: 2011. június 16.


a.)    Téma: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola Kamuti tagintézményének 2010/2011.
                 évi működéséről, az  oktatási és gazdálkodási tevékenységéről, a 2011/2012.
                 tanév előkészületeiről; az iskolai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben
                 elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
                       Előterjesztő és meghívott előadó: Igazgató, tagintézmény vezető
    

     b.)  Téma:  Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda kamuti tagintézményének 2010/2011.
                       évi működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a
                       2011/2012. nevelési év előkészületeiről; az óvoda nyári szünet ideje és a nyári
                       szünetben elvégzendő karbantartási és felújítási feladatok  
                       Előterjesztő és meghívott előadó: Óvodavezető, tagóvoda vezető 


c.) Téma:  A 2011. II. félévi munkaterv-tervezet megtárgyalása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                 Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
    
      d.) Téma: Bejelentések

Évente két alkalommal kerül megtárgyalásra a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című téma. Az előterjesztésben azokról a képviselő-testületi határozatokról kell számot adni, melyek intézkedést igényelnek. A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott hatályos helyi adórendeletek felülvizsgálata időszerű feladat, tekintettel a következő évi 2011. évi költségvetési kiadások-bevételek tervezésére, az önkormányzati kötelező feladatok ellátására.
Fontos bevételi forrást jelent az önkormányzatnak az éves költségvetésében a kivetett és beszedett helyi adók bevétele, valamint az állam által átengedett központi adók bevétele.
Kamut község közigazgatási területén a helyi adók közül: az iparűzési adó, az építményadó (a nem lakás célú építményekre vonatkozóan), a magánszemélyek kommunális adója adja a bevételeket.
Az átengedett központi adók közül: a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó jelent bevételt az önkormányzatnak évente.
Egyéb adó jellegű Bevételek: Pótlékok, bírságok, egyéb bevételek.
A települési Önkormányzat adóhatósága a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását a törvényekben és a helyi rendeletekben szabályozott módon látja el.
A rendelkezés kiterjed:
a.) Helyi adókra
-       Építményadó (a nem lakás célú építményekre vonatkozóan)
-       Magánszemélyek kommunális adója
-       Helyi iparűzési adó
b.) Belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára
c.) Termőföld bérbeadásból származó jövedelmének adójára
d.) Továbbá azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek
     végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság
     hatáskörébe utalja.
-       Késedelmi pótlék
-       Bírság és végrehajtási költség
-       Egyéb bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási birság stb.)
-       Idegen bevételek
-       Talajterhelés
-       Államigazgatási illeték beszedési számla

A fizetési kötelezettségek rendezése adónemenként az önkormányzat által vezetett bankszámlák beszedési számláira történik Az adóhatóság a számláit vezető pénzintézettől naponta érkező számlakivonatokat és ehhez csatolt átutalási utalványok értesítő szelvényeit ellenőrzi.
Az adózó által teljesített befizetések elszámolásánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
Az adózónak a befizetéseit a jogszabályban meghatározott időpontban kell teljesíteni.
A változást követően minden hó végén a rendelkezésre álló összeget – a következő hónap 10. napjáig – a költségvetés számlájára kell utalni.
Építményadó (Nem lakás céljára szolgáló építmények, épületrészek adója):
Az önkormányzat hatáskörében tartozó építményadó teljes bevétele önkormányzati bevétel.
Az adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az építményadó mértékét 2009. január 1-től Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított egységes szerkezetben foglalt 12/2002.(XII.30.) számú rendeletével  500.-Ft./m2-ben állapította meg. Az adómértékével kapcsolatban változás nem történt.
Telekadó (megszűnt): Az önkormányzat 2008.XII. hó 31-ig telekadót állapított meg a településen, de az adó megszüntetésre került 2009. I. 01-től kezdődően.
Magánszemélyek kommunális adója:
Önkormányzat hatáskörébe tartozó adónem, a teljes bevétel az önkormányzatot illeti.
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakástulajdonnal, építési telektulajdonnal rendelkezik a naptári év első napján, továbbá az, aki az Önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az építményt, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (tulajdonos).
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított egységes szerkezetben foglalt 10/2002.(XII.30.) számú rendeletében a kommunális adó mértékét 2009. január 1-től évi 13.000.-Ft-ban állapította meg. A Képviselő-testület 2011. január 1. napjától kezdődően a magánszemélyek kommunális adóját évi 15.000,-Ft összegben állapította meg

Helyi iparűzési adó
Az iparűzési adó bevétele 100 %-ban önkormányzati bevétel.
Adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység) után keletkezik.
Az adó alanya a vállalkozó.
Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó – e minőségben végzett nyereség – illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
1.)      A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenység végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül arról, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Fontos, hogy a termőföld telephelynek minősül, így az ott elvégzett tevékenység után a föld illetékessége szerinti önkormányzatnak kell az adót bevallani és megfizetni, nem a gazdálkodó (pl. lakhelye) szerint illetékes székhely önkormányzatnak.
2.)      Ideiglenes jellegű az iparűzési adó, ha az Önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó végez tevékenységet.
Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó, az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
Kamut község Önkormányzatának illetékességi területén az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértékét a Képviselő-testület, a többször módosított egységes szerkezetbe foglalt helyi iparűzési adóról szóló 13/2002.(XII.30.)KT. számú rendeletében az adóalapot 2009.01.01-től 1,7 % - ban állapította meg. Az adó maximális mértéke a jogszabály alapján 2010-ben is az adóalap 2,0 %-a volt. Az adó mértékét illetően 2011. évtől változás nem történt.
A vállalkozók iparűzési adóelőleget köteles fizetni március 16. illetve szeptember 16-i esedékességgel. Az éves adó elszámolása az adóévet követő május 31-ig történik.
FONTOS változás, hogy az adó beszedése, bevallása, nyilvántartása 2010. 07. 01-től – a korábban tervezetthez képest – nem az APEH-hoz, hanem továbbra is az önkormányzatokhoz tartozik. Az APEH továbbra is segítséget ad mindenben az önkormányzati adóhatóságnak.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (SZJA tv.) 74. §-a szabályozza a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó önkormányzati adóhatóság általi adóztatásának rendjét.
Ezen adókötelezettség vonatkozásának az adómentességi szabály alapján, akinek legalább 5 éves időtartamra haszonbérleti szerződése van, úgy a haszonbérbeadott termőföld bérleti díja 2003. január 1. napjától adómentes bevételnek minősül. Mindez nem kedvező az önkormányzat számára tekintettel arra, hogy közel 6000 ezer m2 kiváló adottságú termőföld van és ezen adóbevétel jelentős bevételt biztosítana évről évre az önkormányzatnak a költségvetésében. Sajnos ezt csak a parlament tudná törvénymódosítással megváltoztatni, itt helyben az önkormányzat ebben a tekintetben tehetetlen.
Abban az esetben, ha a haszonbérleti szerződés a feltételként szabott 5 év elteltét megelőzően megszűnik – kivéve a feleken kívülálló ok, vagy a szerződés azonnali hatályú felmondását – az adózó köteles a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben megfizetni.

Gépjárműadó:
A gépjárműadó mértékét 2004. január 1-től törvény állapítja meg, arról az önkormányzatnak nem kell döntenie.
2004. január 1-től az adóbevétel 100 %-ban az Önkormányzatnál marad.
A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.év. LXXXII. tv.6.§.1./ alapján az adó
alapja személyszállító gépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Az adó mértéke a gépjármű gyártási évének függvénye.
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett kW teljesítmény után kell fizetni. A tehergépjárművet környezetvédelmi osztályba sorolása alapján adókedvezmény illeti meg. Adómentes részben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállít, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője mostoha-vagy örökbe fogadó szülője tulajdonában lévő egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Érvényesíthető adókedvezmény összege 2011-ben a gépjárműadóból évi 13.000.-Ft (csak 1 db jellemzően használt gépjárműre érvényesíthető)
A gépjárművek adóztatása, közlekedési, hatósági nyilvántartáson alapul, az adatszolgáltatást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi a területileg illetékes okmányirodán keresztül.
Továbbá havi adatszolgáltatás van azon gépjárművekről, melyeket év közben helyeznek forgalomba, illetve vonnak ki forgalomból stb.

Tisztelt Lakosok!
Röviden szeretnék tájékoztatást adni a településen kialakult belvízhelyzetről. 

-          A jelenlegi havazás hatására a belvízelvezető csatornák telítettsége miatt a 2 db önkormányzati belvízszivattyú (elektromos) továbbá 1 db mobil szivattyú folyamatosan üzemel. A vízszint nem csökkent.
-          Az MTZ traktorral 2 db nagyteljesítményű szivattyú működése szükség esetén bármikor üzembe helyezhető. További 2 db szivattyú még tartalék állapotban van.
-          A Széchenyi utcai belvízelvezető csatorna vízszintje az állandó szivattyúzás hatására nem csökken, folyamatosan telítődik, a lakóházak védelme érdekében az elektromos szivattyúkat megszakítás nélkül üzemeltetni szükséges.
-          Szivattyúval történő belvízelvezetés csak időszakonként szükséges Kamut, Rákóczi u. 31/1. szám alatti lakóházánál.
-          A 037/33 hrsz-ú területen a Széchenyi utcai csapadékvíz elvezető árokba vezető 130 fm nyílt csatorna nyitásával csökkent a vízszint a tanyák közelében és a termőföldeken is. A víz folyamatosan szivárog a Széchenyi utcai belvízelvezető csatornába.    
-          A védettség biztosított Kamut, Tanya 375. szám alatt és a mellette lévő két tanya részére. A szivattyúzás jelenleg is folyik. 
-          Továbbra is védelemben részesül Kamut, Tanya 382. szám, ahol homokzsákokkal történő vízelzárás történt, a Kossuth utca 35.sz alatti lakóház, és a külterületen lévő tanyák: (Kamut, Tanya 191. szám, Kamut Tanya 203, Kamut, Tanya 58. szám.
-          A beállított mobil szivattyúk üzemeltetéséhez, valamint az elektromos belvízszivattyúk működtetéséhez őrzést biztosítunk. A védelemben résztvevő dolgozók száma 4 fő, akik a csatornák átjárhatóságát ellenőrzik és őrzést biztosítanak.   
-          A belvíz a belterületen a havazás és a későbbi olvadás hatására továbbra is 30 lakó ingatlant; Széchenyi utcában, Petőfi utca mélyebben fekvő területén, Dózsa György utcában, Rákóczi utca végén, 7 külterületi tanyát és termőföldeket veszélyeztet.
-          A belvízvédekezés fokozata: 2010. december 8. nap 14.00 órától a II. fokozat.
-          A havazás, olvadás miatt a belvízelvezető csatornák telítődtek, így állandó szivattyúzás szükséges.  

A továbbiakban tájékoztatom a település lakosságát, hogy a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. január 1. napjától kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. 2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi munkaprogram. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, tehát a közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege, mely jelenleg 28.500, Ft. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A bérpótló juttatásra jogosult személynek a folyósítás egy éve alatt legalább 30 munkanap munkaviszonyt kell igazolni. A bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatók ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett az önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidő) valósulhat meg, közérdekű célok programszerű támogatására. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba is elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik.                                    Balog Imréné                                  Hegedűs László
                                    Polgármester                                            jegyző