2020. március 17., kedd

KÖZLEMÉNY II. RÉSZ

KAMUT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ÚJABB KÖZLEMÉNYE:

                                        Tárgy: Soron kívüli intézkedés!   
                        
KÖZLEMÉNY

Kamut Község Polgármestereként a korona vírus -fertőzés megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el:
A kormány a 46/2020. (III.16.) rendelete alapján az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről;   
1.       A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni.
2.       A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
3.       A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
4.       A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.
5.       A rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
6.       Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a mozinak, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteménynek, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.
7.       Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

8.       Szabálysértést követ el, aki a vendéglátó üzletben, üzletben, rendszeres zenés, táncos rendezvényen, a rendezvény helyszínén, valamint az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

9.       Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10.   Rendkívüli korlátozó intézkedések;
·         Az ország határait lezárják, a jövőben csak magyar állampolgár léphet be.
·         Nem tilthatjuk meg, hogy a 70 évnél idősebbek elhagyják a lakásukat, de kérjük, hogy ne tegyék ezt.
·         Az önkormányzatokat kötelezik, hogy az otthonaikban maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk.
Továbbá közlöm, hogy a község önkormányzata és a lakosság védelme érdekében több intézkedés vált szükségessé;
Az önkormányzati dolgozókat, akik otthonról is tudják végezni munkájukat – visszavonásig – távmunkába küldtem.
Az óvodában csak azoknak a családoknak biztosítják a gyerekfelügyeletet, akik másképpen nem tudják megoldani. Egy csoportban 4-5 főnél több gyermek nem lehet.
A kulturálisintézmények működését – visszavonásig -szüneteltetjük.
Kamut Község Önkormányzati Hivatalánál az ügyfélfogadás korlátozottan működik, halaszthatatlan esetben online vagy telefonon lehet elérni a munkatársakat. Elérhetőség: +36 66 428 308; email: jegyzo@kamut.hu; polgarmester@kamut.hu.
A Járási Hivatal ügysegédje tekintetében 2020. március 17. napjától az ügyfélfogadás szünetel! Elérhetőség: Mezőberény Kormányablak látja el a feladatokat. Hívószám:  1818.


Az egészségügyi intézményekben (orvosi, védőnői rendelő) csak és kizárólag előzetes telefonos (orvos: +36 66 428 303),( védőnő: +36 66 428-111) egyeztetés után lehet egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. A védőnő részére a családok látogatását megtiltom.
Mindenkit arra kérek, hogy munkaidején túl maradjon otthon és kiemelten kezeljék a higiéniai követelmények betartását. A szülőket kérem, hogy ne látogassák a játszótereket és kerüljék a csoportos érintkezéseket, a gyermekek óvintézkedés céljából maradnak távol az iskolától, ezért megtiltom az utcán a csoportos társulásokat, érintkezéseket!!!
A szerdai piac megtartását – visszavonásig - szüneteltetjük.
Kiemelten kérem, azokat, a gépkocsivezetőket, személyeket, akik a napokban tértek/térnek haza Tirolból, Olaszországból és más veszélyeztetett környékről, hogy fegyelmezetten tartsák be a szükséges kéthetes, otthoni, önkéntes karantént. 
Felszólítok mindenkit, hogy vegyék komolyan a kormány és az önkormányzat intézkedéseit és támogassák az idősebbeket.

K a m u t, 2020. március 17.


                                                                                          Balog Imréné sk.
                                                                             polgármester

2020. március 16., hétfő

KÖZLEMÉNY KORONAVÍRUS ÜGYBEN

Kamut Község Polgármesterének Közleménye:

       Tárgy: Soron kívüli intézkedés!


Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői!


A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 41/2020. (III.11.) kormány- rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 9.  §-a értelmében a polgármester a meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja.

Kamut Község Polgármestereként a korona vírus -fertőzés megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el:

1.Az önkormányzati hivatalban 2020. március 16. napján elrendelem, hogy a dolgozók lehetőleg tartózkodjanak a külföldre történő utazástól, amennyiben pedig erre mégis sor kerül, úgy a hazaérkezéstől számított 14 napig szabadságon kell lenni az érintett dolgozónak;
2. az 1. pont szerinti intézkedés megtételét kértem valamennyi önkormányzati tulajdonú intézmény vezetőjétől;
3. az önkormányzati hivatalban, annak közlekedőjében a megfelelő kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítottuk, a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát növeltük, egyúttal kértem az intézményvezetőket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az intézmény dolgozói, valamint az ügyfelek részére a megfelelő kézfertőtlenítési, higiéniai feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek. A beszerzéshez szükséges költségvetési fedezetet az önkormányzat haladéktalanul biztosítja;
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő, a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott óvoda és iskola, a szociális és egészségügyi intézmények számára az önkormányzat a költségvetésében a koronavírus megelőzésére biztosítja a fertőtlenítőszerek beszerzéséhez szükséges költségvetési forrást;
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 16-tól védelmi intézkedésként Az Idősek Klubjában Kamut, Petőfi utca 47.  szám alatt a gondozottak részéről - visszavonásig - intézménylátogatási tilalmat rendelek el. Igény esetén az étkeztetés biztosítását házhozszállítással az intézmény biztosítja.  

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott 5673 Kamut, Petőfi utca 6. szám alatt lévő Savio Szent Domonkos Katolikus Óvodában 2020. március 16.  napjától kérem, hogy a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kizárólag azok a gyermekek vegyenek részt óvodai nevelésben, akiknek elhelyezéséről a szülők egyáltalán nem tudnak gondoskodni.
Kérem a gyermekek elhelyezését ne bízzák a nagyszülőkre, hiszen Ők a legveszélyeztetettebb korosztály! 

Kérem, gyanú esetén NE MENJEN A RENDELŐBE. Maradjon otthon és telefonon keresse a háziorvosát (Kamut +36 66 428-303), vagy hívja az alábbi zöld számot: 0680/277-455; 0680/277-456.

K a m u t, 2020. március 15.


                                                                        Balog Imréné sk.

2020. február 11., kedd

Orvosi Rendelő Elérhetősége

Kamut községben a háziorvosi rendelő nyitvatartása 2020-ban:

A háziorvosi rendelés időpontja munkanapokon:
 Hétfőtől-Péntekig 08,00 - 12,00 óráig tart.

Háziorvosi rendelő címe: 5673 Kamut Petőfi S. u. 31.,
Telefon: +36 66 428 303
Háziorvos: Dr. Csikós Katalin

Orvosi Ügyelet elérhetősége Kamuton este, hétvégén, ünnepnapokon sürgős esetben:
Mezőberény Orvosi Ügyelet:
+36 66/998-612


Kamut, 2020. február


Kamut Község Önkormányzata

Az önkormányzati hivatal aktuális változása 2020.

TÁJÉKOZTATÁS


Tisztelt Lakosok!

Ezúton is tájékoztatjuk a helyi lakosokat, hogy az önkormányzati hivatal működtetése, feladatok ellátása tekintetében kisebb változás következett be 2020. évben.

 A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31. nappal bezáróan - Kamut, Bélmegyer önkormányzatok együttes döntése alapján - megszüntetésre került.

Kamut 2020.01.01-től kezdődően Köröstarcsa községgel hozott létre új közös hivatalt megállapodás alapján, az új név: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 

A hivatal új neve Kamuton: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal Kamuti Kirendeltsége, Jegyző: dr. Kiss Lilla (Köröstarcsa), Aljegyző: Hegedűs László (Kamut)
A cím és elérhetőség változatlan: 5673 Kamut Petőfi u. 106. ,
 Tel.:+36/66/428-308,428-118, E-mail:jegyzo@kamut.hu, 


Az ügyfélfogadás továbbra is változatlan időpontban elérhető Kamuton:
Hétfő-Kedd-Szerda: 08,00 - 16,00 óra, Péntek: 08,00 - 12,00 óra, 
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!!


Kamut Község Önkormányzata
Temetkezési szolgáltatás Kamut

TÁJÉKOZTATÁS

Temetkezési Szolgáltatás Igénybevétele
a kamuti köztemetőben
2020. évben

Kamut Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintett lakosokat, hogy 2020-ban a kamuti köztemetőben a sírhely megváltása, újraváltása az önkormányzati hivatalban  továbbra is intézhető, ill. a temetkezés tekintetében egyéb információ kérhető. 
5673 Kamut Petőfi S. u. 106. szám, Tel.: 66/428-308, 428-118

 A kamuti köztemetőben a sírásást meg a sírásáshoz kapcsolódó tevékenységeket (pl. fedlap levétel) feladatait - szerződés alapján - kizárólag a Rózsa Temetkezés Békés (5630 Békés Szarvasi u. 27.) , végzi 2020. január 01-től kezdődően.
Telefonos elérhetőség: +36 66 640 955,           Ügyelet: +36 30 2512 102,  0-24 órában

2020. január 01-től kezdődően temetkezési szolgáltatást a kamuti köztemetőben bármely szolgáltató végezhet, nincs kizárólagos üzemeltetési, temetési jogosultsága egy szolgáltatónak sem. Az érintett személyek bármely engedéllyel rendelkező szolgáltatót kiválaszthatják a temetkezés lebonyolításához.

Az önkormányzat 2020-ban saját maga látja el a temető karbantartási, fenntartási feladatokat. A temető fenntartással kapcsolatos feladatokról szükség esetén a hivatalban adnak részletes felvilágosítást. Tel.: 66/428-308, 428-118.


Kamut Község Önkormányzata

2019. december 2., hétfő

Kamuti háziorvosi rendelő 2019. decemberi ünnepi nyitvatartása

Kamut községben a háziorvosi rendelő 2019. decemberi ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Ünnepi nyitvatartás 2019. december hónapban:

2019.12.07.     Szombat:  08 - 10 óráig
2019.12.14.     Szombat:  08 - 10 óráig
2019.12.31.          Kedd:  08 - 10 óráig

A háziorvosi rendelés időpontja munkanapokon:
 Hétfőtől-Péntekig 08,00 - 12,00 óráig tart.

Háziorvosi rendelő címe: 5673 Kamut Petőfi S. u. 31.,
Telefon: +36 66 428 303
Háziorvos: Dr. Csikós Katalin

Orvosi Ügyelet elérhetősége Kamuton este, hétvégén, ünnep napokon sürgős esetben:
Mezőberény Orvosi Ügyelet:
+36 66/998-612

Kamut, 2019. december 2.


Kamut Község Önkormányzata